aktuálne
27. 10. 2020
Princ z Walesu ďakuje za informácie
o výsledkoch 15 rokov aktivít NAPS
V uplynulých rokoch svojej činnosti bol Inštitút NAPS v korešpondenčnom kontakte aj s úradmi britského korunného princa Charlesa. Riaditeľ Inštitútu NAPS obdržal v uplynulých dňoch list od slečny Claudie Spens, z Kancelárie ...
27. 10. 2020
Významní predstavitelia Vatikánu sa oboznámili
s aktivitami NAPS v rokoch 2004-2019
Inštitút NAPS zaslal publikáciu o svojej činnosti v rokoch 2004 – 2019 aj viacerým čelným predstaviteľom Katolíckej cirkvi. Štátny sekretariát Svätej Stolice potvrdil prijatie informácií Jeho Svätosťou pápežom Františkom, ktorý ...
19. 10. 2020
Maďarský prezident želá Inštitútu NAPS
ďalšie úspechy vo verejných aktivitách
Riaditeľ Odboru zahraničných vzťahov Kancelárie prezidenta Maďarska, pán veľvyslanec László Szöke, zaslal riaditeľovi Inštitútu NAPS osobný list, v ktorom mu tlmočil slová ocenenia prezidenta Maďarska, Jeho Excelencie pána ...
19. 10. 2020
Ekumenický patriarcha Bartolomej I. vyjadruje uznanie
za úzku spoluprácu s Inštitútom NAPS
Jeho Svätosť vladyka Bartolomej I., arcibiskup Konštantinopola - Nového Ríma a Ekumenický patriarcha, duchovný vodca 330 miliónov pravoslávnych Kresťanov na celom svete, zaslal riaditeľovi list, v ktorom oceňuje ...