aktuálne
19. 3. 2018
Inštitút NAPS blahoželá Ľubomírovi Bajaníkovi
k oceneniu OTO 2017
Inštitút NAPS vyjadruje blahoželanie moderátorovi Rozhlasu a televízie Slovenska, pánovi Ľubomírovi Bajaníkovi, k získaniu ocenenia vrámci prestížnej celoslovenskej ankety Osobnosť televíznej obrazovky v kategórii ...
14. 1. 2018
Kardinál Ravasi: „Teším sa, keď vidím
iniciatívy, ako sú tie Vaše“
Pri príležitosti novoročnej korešpondencie obdržali členovia Rady NAPS osobný list od Jeho Eminencie kardinála Gianfranca Ravasiho, prezidenta Pápežskej rady pre kultúru, v ktorom pán kardinál píše ...
14. 10. 2017
Zakladateľ NAPS s manželkou sa tretíkrát
osobne stretli s pápežom Františkom
V polovici októbra 2017 uskutočnil zakladateľ Inštitútu NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko) Peter Solej s manželkou Lenkou trojdňovú návštevu Vatikánu. Jej vyvrcholením bolo už tretie osobné stretnutie členov Rady NAPS s najvyšším ...
4. 10. 2017
Fotoalbum z prvej návštevy
kardinála Kurta Kocha na Slovensku
Prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov prijal pozvanie Inštitútu NAPS a v úvode októbra 2017 prvýkrát navštívil SR ...
3. 10. 2017
Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi v SR
udelil zakladateľovi NAPS cirkevné vyznamenanie
Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak, udelil zakladateľovi NAPS Petrovi Solejovi Zlatú medailu bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorú mu slávnostne odovzdal v priestoroch Arcibiskupského úradu v ...