aktuálne
14. 10. 2017
Zakladateľ NAPS s manželkou sa tretíkrát
osobne stretli s pápežom Františkom
V polovici októbra 2017 uskutočnil zakladateľ Inštitútu NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko) Peter Solej s manželkou Lenkou trojdňovú návštevu Vatikánu. Jej vyvrcholením bolo už tretie osobné stretnutie členov Rady NAPS s najvyšším ...
3. 10. 2017
Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi v SR
udelil zakladateľovi NAPS cirkevné vyznamenanie
Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak, udelil zakladateľovi NAPS Petrovi Solejovi Zlatú medailu bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorú mu slávnostne odovzdal v priestoroch Arcibiskupského úradu v ...
2. 10. 2017
Kardinál Kurt Koch udelil počas návštevy SR
osobitnú audienciu členom Rady Inštitútu NAPS
V pondelok 2. októbra 2017 udelil členom Rady Inštitútu NAPS osobné prijatie kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov. Polhodinové stretnutie, ktoré sa konalo v Bratislave vrámci historicky ...
1. 10. 2017
13. ročník NAPS ekumenického koncertu
venovaný pamiatke prezidenta Michala Kováča
Len pár dní pred výročím smrti prvého prezidenta novodobej SR a čestného člena Inštitútu NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko), Michala Kováča, usporiadalo občianske združenie už trinásty ročník medzinárodného ...
1. 10. 2017
Videoreportáž z XIII. NAPS Medzinárodného
ekumenického koncertu 2017
Koncert bol venovaný pamiatke prvého prezidenta novodobej SR a čestného člena NAPS, J. E. pána Michala Kováča. Konal sa za účasti Ich Eminencií kardinála Kurta Kocha z Vatikánu a legáta Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. ...