Fotoalbumy

XI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2015

Privítanie J. E. Mons. Františka Rábeka, rímskokatolíckeho biskupa a predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru.
Myšlienku podujatia osobne podporila aj predsedníčka Najvyššieho súdu SR, pani Daniela Švecová s manželom.
Organizátori pri vítaní rektora Univerzity Komenského v Bratislave, Jeho Magnificencie pána prof. Karola Mičietu a vedúceho Kancelárie prezidenta SR, pána Štefana Rozkopála s manželkou.
Kresťanské a židovské spevy si do koncertnej siene Slovenskej filharmónie prišiel vypočuť aj pán Martin Ilavský, generálny riaditeľ Televízie TA3 – mediálneho partnera podujatia.
Medzinárodným ekumenickým snahám NAPS už niekoľko rokov fandí aj známy tanečník, pán Tomáš Surovec.
Privítanie pani Reginy Ovesny-Straka, generálnej riaditeľky poisťovne Kooperativa a prezidentky Slovenskej asociácie poisťovní s manželom.
Veľvyslankyňa Maďarska, J. E. pani Éva Czimbalmosné Molnár, podporovala toto podujatie už aj v čase jej pôsobenia v úrade generálnej konzulky Maďarska v Košiciach.
Privítanie J. E. pána Felixa Valdésa, španielskeho kráľovského veľvyslanca v SR.
11. ročníka NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Vietnamskej socialistickej republiky v SR, J. E. pani Minh Nguyet Ho Dac.
V úvode koncertu všetci prítomní už tradične vzdali úctu štátnej hymne SR a hymne Európskej únie.
Umelcov i hostí počas celého slávnostného večera sprevádzala známa slovenská moderátorka, pani Jarmila Lajčáková Hargašová.
Koncert, ktorý bol aj záverečným podujatím jubilejného 40. ročníka Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2015, otvoril svojím príhovorom pán Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy.
Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi v SR, arcibiskup Ján Babjak, obohatil prítomných o duchovné slovo.
Poslanie podujatia ocenil aj prezident Slovenskej republiky, J. E. pán Andrej Kiska, ktorý zaslal zídenému auditóriu pozdravný list. Myšlienky hlavy štátu pretlmočil prítomným pán Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR.
Židovské spevy v podaní speváčky Jany Orlickej, kontrabasistu a skladateľa Petra Kořínka a akordeonistu Petra Pobořila. Tradičnú liturgickú chanukovú poému doprevádzal košický mládežnícky orchester Musica Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou pána Igora Dohoviča.
Atmosféru kresťanských spevov východného obradu počas koncertu ako prví vytvorili členovia Metropolitného vzdelávacieho chóru Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. V gréckom, latinskom i staroslovienskom jazyku pod vedením pani Nadeždy Sičákovej, absolventky Moskovskej duchovnej akadémie.
Kantáte Dómino. Spievajte Pánovi. To je názov mládežníckeho zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorého členovia pochádzajú nielen z našej krajiny, ale aj z Maďarska. Toto umelecké zoskupenie s takmer 20-ročnou tradíciou, si za svoje poslanie zvolilo hlásať nepochopiteľnú Božiu milosť, dobrotu a lásku cez sakrálne skladby.
Mladí reformovaní pod dirigentskou taktovkou pána Csongora Szabóa.
Veľvyslankyňa Brazílskej federatívnej republiky v SR, J. E. pani Susan Kleebank, sa počas prestávky pozdravila s predstaviteľmi kresťanských cirkví i s čestným predsedom Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v SR, pánom prof. Pavlom Traubnerom a jeho pani manželkou.
Koncertná prestávka je príležitosťou aj pre rozhovor so zástupcami médií.
Pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, vladyka Milan Lach, počas rozhovoru s krajanmi.
Zástupcovia pravoslávnej cirkvi s moderátorkou večera, pani Jarmilou Lajčákovou Hargašovou.
Interpretácia sakrálnych piesní kresťanského východu je poslaním Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru Kyrilometodeon z Bratislavy, ktorý svoje dejiny píše už od roku 1936. Premiérové uvedenia viacerých skladieb, doprevádzanie operných umelcov či koncert pre pápeža Jána Pavla II. Aj to nájdeme v životopise zboru, ktorý diriguje pán Ladislav Sabolčák.
Oslavovať Trojjediného Boha si za svoje poslanie vyvolil zbor Laudate, ktorý vznikol v Bratislave – Petržalke pred tridsiatimi rokmi. Umelecké teleso, ktoré počas večera predstavilo spevy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, má na svojom konte vyše 300 vystúpení na domácich i zahraničných pódiách.
Mnohé európske metropoly, ale aj Chicago, Los Angeles, New York, či viaceré mestá Izraela, Kanady, Japonska i Taiwanu. Tam všade sú pódiá, na ktorých už spievali členovia Bratislavského chlapčenského zboru. Viacerí slovenskí skladatelia mu dokonca venovali svoje skladby. Bratislavský chlapčenský zbor predstavil prítomným spevy Katolíckej cirkvi západného obradu. Dirigentmi zboru sú Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml. Umelcov doprevádzal orchester Musica Iuvenalis.
Špeciálnym hosťom Bratislavského chlapčenského zboru bol aj sólista Opery Slovenského národného divadla, pán Pavol Remenár.
„Slovensko je srdcom Európy. Dnešný koncert má túžbu dotknúť sa sŕdc všetkých Vás, ktorí ste prišli do metropoly Slovenska umením spájať ľudí a prehlbovať dialóg i toleranciu medzi národmi a náboženstvami ...,“ uviedol okrem iného vo svojom príhovore zakladateľ Inštitútu NAPS, Peter Solej.
Požehnanie rímskokatolíckeho biskupa, J. E. Mons. Františka Rábeka, v latinskom jazyku.
V slovenskom jazyku požehnal biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, dôstojný pán Milan Krivda.
Vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak, metropolita Gréckokatolíckej cirkvi v SR, udelil prítomným požehnanie v staroslovienčine.
Biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, veľadôstojný pán László Fazekas, počas požehnania v maďarčine.
Požehnanie v gréckom jazyku udelil veľadôstojný otec protojerej Milan Gerka, tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
Modlitba rabína Židovskej náboženskej obce v Bratislave, váženého pána Barucha Myersa, v hebrejskom jazyku.
Úplný záver koncertu patril árii Ave Mária v podaní sólistu Opery Slovenského národného divadla, pána Pavla Remenára.
Arcibiskup Ján Babjak počas rozhovoru s organizátormi podujatia a predsedníčkou Najvyššieho súdu SR, pani Danielou Švecovou a jej pánom manželom, krátko po skončení koncertu.
S podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky, pánom Jánom Figeľom a náboženskými autoritami v závere slávnostného večera.
Košický gréckokatolícky eparcha, vladyka Milan Chautur, podporil poslanie medzinárodného ekumenického koncertu aj v tomto roku.
J. E. pán Alexander Wittwer, švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku: „Ďakujem za pozvanie na tento krásny a jedinečný koncert. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.“
Svoju priazeň podujatiu vyjadrili aj bulharská veľvyslankyňa v SR, J. E. pani Margarita Ganeva a čestný člen Inštitútu NAPS, pán Ján Mathes.