Ekumenizmus

XIV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2018
16. 9. 2018

Vyvrcholením letnej kultúrnej sezóny v hlavnom meste bol aj v tomto roku NAPS Medzinárodný ekumenický koncert, ktorý odohrali v nedeľu 16. septembra 2018 v historickej budove SND v Bratislave. Koncert sa už tradične konal pod záštitou a za osobnej účasti hierarchov piatich najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce na Slovensku. Slávnostným večerom, ktoré umením spája a prehlbuje dialóg medzi národmi a náboženstvami, si prítomní symbolicky uctili aj 25 rokov novodobej Slovenskej republiky.

„Náš ekumenický koncert nechce byť len obyčajným večerom peknej hudby. Snaží sa byť posolstvom. Svetielkom, ktoré v dnešnom, mnohokrát tmavom svete, zasvieti na cestu hľadania jednoty, tak ako si to želal náš Pán. V pozadí hľadania tejto jednoty stojí duch vzájomnej úcty a úprimného priateľstva medzi predstaviteľmi viacerých kresťanských tradícií a židmi, teda našimi staršími bratmi vo viere. Každý ročník podujatia sa snažíme pripraviť tak, aby mal svoj vlastný príbeh. V tomto roku sme aj prostredníctvom modlitieb a spevu ďakovali za 25 rokov našej novodobej štátnosti,“ uviedol pre médiá zakladateľ Inštitútu NAPS - Naše Aktivity Pre Slovensko, Peter Solej.

Myšlienku a poslanie slávnostného večera podporili diplomati desiatich krajín a viaceré osobnosti náboženského, verejného i akademického života. Podujatie otvoril svojim príhovorom primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, Ivo Nesrovnal. Duchovné zamyslenie poskytol vladyka Juraj, pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, ktorý je aj členom Medzinárodnej teologickej komisie pre dialóg medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. V umeleckej časti programu vystúpili profesionálne spevácke telesá z viacerých kútov Slovenska, medzi nimi aj operní speváci Marianna Gelenekyová a Roman Krško či multižánrová speváčka Jana Orlická, ktorá spieva v 28 jazykoch sveta. Zahraničným hosťom večera bol Zbor sv. Efréma z Budapešti.

Celým koncertom sprevádzal orchester Sinfonietta z Bratislavy pod dirigentskou taktovkou známeho slovenského dirigenta Adriana Kokoša. Koncert s dobrovoľným vstupným určeným na charitatívne účely vyvrcholil požehnaním, ktoré udelili arcibiskupi a biskupi kresťanských cirkví a modlitbou sa k nim pridal rabín židovskej náboženskej obce. Záznam z koncertu odvysiela Rozhlas a televízia Slovenska na programe Dvojka v premiére 1. novembra 2018.

Záštitu nad NAPS ekumenickým koncertom 2018 prevzali:

Jeho Excelencia Monsignor Ján Orosch,
trnavský rímskokatolícky arcibiskup
a predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenizmus,

dôstojný pán Miloš Klátik,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
člen Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi,

veľadôstojný pán László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike,
a podpredseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Blaženosť vladyka Rastislav,
arcibiskup prešovský a metropolita
Pravoslávnej cirkvi Českých krajín a Slovenska,

vážený pán Igor Rintel,
predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku.


Partnermi a sponzormi koncertu boli:

CREDO nadačný fond,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
spoločnosť Regionpress,
HYDROTOUR, a. s.,
Fond na podporu kultúry národnostných menšín,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.


Mediálneho partnerstva podujatia sa zhostili:

Rozhlas a televízia Slovenska,
televízia TA3,
Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
týždenník Slovenka,
mesačník METROPOLA,
mesačník inba,
portál výveska.sk