Inštitút NAPS - I_NAPS_Mekss_2005
Ekumenizmus

I. NAPS Ekumenický koncert sakrálnych spevov 2005

V priestoroch európsky jedinečného Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa vo štvrtok 20. októbra uskutočnil ekumenický koncert sakrálnych spevov. Prvé výročie od svojho vzniku si ním pripomenulo medzilaborecké Občianske združenie NAPS, náplňou činnosti ktorého je podpora vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže SR.


Na ekumenickom koncerte, ktorý bol realizovaný pod morálnymi záštitami:

Jeho Excelencie Mons. Alojza Tkáča,
arcibiskupa – metropolitu Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

Jeho Preosvietenosti vladyku Jána Babjaka, SJ,
prešovského gréckokatolíckeho eparchiálneho biskupa,

Jeho Blaženosti vladyku Nikolaja,
arcibiskupa prešovského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska


a finančnou záštitou

pána Petra Chudíka,
predsedu Prešovského samosprávneho kraja

vystúpili:

Rímskokatolícky zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

Zbor sv. Romana Sladkopevca gréckokatolíckych bohoslovcov z Prešova

a Pravoslávny cirkevný zbor pri chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

Medzilaborecký gymnazista Peter Solej ml., najmladší autor odbornej literatúry u nás a prezident OZ NAPS v úvode podujatia pozvaným hosťom vysvetlil, prečo si pre oslavu 1. výročia od vzniku OZ NAPS zvolil práve ekumenický koncert sakrálnych spevov: „Vzdelávanie chápem v prvom rade ako poznávanie. A poznávaním umenia – spevu, ktorý je produktom srdca i duše človek bezpochyby nadobúda entuziazmus tvoriť, pracovať i učiť sa.“ Ako dodal, sakrálne umenie považuje za historicky najvzácnejšie a najvýznamnejšie.

Peter Solej v úvodnom príhovore citoval výrok Jeho Eminencie Monsignora Jozefa Svätej Rímskej Cirkvi kardinála Tomka, rodáka z Prešovského kraja, ktorý ako osobný legát Ich Svätosti pápeža Benedikta XVI. na 3. celoslovenskom eucharistickom kongrese vyhlásil: „Je čas na nový ekumenizmus. Pravoslávni sú pre Katolíkov najbližší bratia.“ Peter vyjadril taktiež radosť z toho, že môže byť „mladým priateľom Pravoslávnej cirkvi.“

Po vystúpení zborov sa zídenému kolégiu prihovorili gréckokatolícky vladyka Ján Babjak, pravoslávny vladyka Ján michalovský a predseda Prešovského samosprávneho kraja pán Peter Chudík.

Petrov diecézny biskup, Monsignor Babjak, mu vyjadril veľké poďakovanie za ďalší „husársky kúsok“, ktorým ukázal, že má od Boha dar dávať ľudí dokopy. Obaja biskupi spoločne so županom Petrom Chudíkom vyslovili úprimnú radosť z uskutočneného diela, na ktorom mohli osobne participovať.

Počas podujatia odovzdal Peter Solej aj 11 pamätných listov. Tie si z jeho rúk prevzali:

vážený pán Robert Kaliňák,

poslanec a predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, čestný člen Občianskeho združenia NAPS,

vážený pán Peter Chudík,

predseda Prešovského samosprávneho kraja,

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak,

prešovský gréckokatolícky eparchiálny biskup,

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján,

michalovský pravoslávny eparchiálny biskup,

ctihodný pán Ján Máriássy,

rytier zo cti Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov,

ctihodný pán Peter Máriássy,

rytier zo cti Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov,

vážený pán Mirko Kaliňák,

primátor mesta Medzilaborce,

vážený pán Viliam Gurbaľ,
dirigent Rímskokatolíckeho zboru svätej Cecílie pri Dóme svätej Alžbety v Košiciach,

veľadôstojný pán Vasil Kormaník,
rektor Gréckokatolíckeho bohosloveckého seminára blahoslaveného biskupa – mučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove,

veľadôstojný otec protojerej Peter Humeník,
vedúci Pravoslávneho cirkevného zboru pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Humennom,

vážený pán Vladimír Tarča,
riaditeľ Gymnázia v Medzilaborciach.


Ekumenický koncert, na ktorom sa zúčastnilo 400 Medzilaborčanov vyvrcholil prečítaním pozdravného listu Jeho Excelencie pána Michala Kováča, prvého prezidenta SR a čestného člena OZ NAPS, vzdaním úcty štátnej hymne SR a spoločným požehnaním katolíckeho a pravoslávneho biskupa. Celé podujatie konferoval pán Martin Jedinák, redaktor Televízie Markíza.

Pred tým, ako si Peter Solej z Múzea moderného umenia Andyho Warhola odviedol za zvuku slávnostnej fanfáry významných hostí, všetci zúčastnení spoločne zaintonovali východný liturgický spev – Mnohaja lita.

Oslavy 1. výročia od vzniku Občianskeho združenia NAPS následne pokračovali rautom v medzilaboreckom Eurohoteli Laborec.