Fotoalbumy

II. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2006

Fotoalbum z podujatia

Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Príchod prvého prezidenta SR a čestného člena NAPS Jeho Excelencie pána Michala Kováča.
Príchod gréckokatolíckeho biskupa Jeho Preosvietenosti vladyku Jána Babjaka, SJ.
Príchod pravoslávneho biskupa Jeho Preosvietenosti vladyku Tichona.
Prinesenie štátnej vlajky SR za zvuku slávnostného spevu Hoj vlasť moja.
Vzdanie úcty štátnej hymne SR.
Príhovor prezidenta NAPS Petra Soleja.
Rímskokatolícky Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
Evanjelický zbor Chorus Comenianius z Košíc.
Zbor FIRESZ Reformovanej kresťanskej cirkvi.
Gréckokatolícky zbor CHRYSOSTOMOS z Vranova nad Topľou.
Pravoslávny Klub byzantskej kultúry sv. Cyrila a Metoda z Michaloviec.

Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.

Príhovor prvého prezidenta SR a čestného člena NAPS Jeho Excelencie pána Michala Kováča.

V mene a z poverenia úradujúceho prezidenta SR Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča prítomných pozdravil pán Oto Sabo, riaditeľ Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR.

Operný spevák pán Jaroslav Dvorský pri preberaní Pamätného listu.
Riaditeľ Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Košiciach pán Oto Sabo pri preberaní Ďakovného listu.
Biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi Géza Erdélyi pri preberaní Ďakovného listu.
Rímskokatolícky biskup Monsignor Stanislav Stolárik pri preberaní Ďakovného listu.
Prezident Michal Kováč pri preberaní Ďakovného listu.

Spoločná fotografia s novými držiteľmi Ocenení NAPS.

Spoločné požehnanie biskupov kresťanských cirkví a židovského rabína v piatich svetových jazykoch.

Operný spevák Jaroslav Dvorský pri prednese spevu Agnus Dei.

Po odnesení štátnej vlajky SR za zvuku slávnostného spevu Kto za pravdu hodí opustil miestnosť prvý prezident SR Michal Kováč v sprievode prezidenta NAPS Petra Soleja.

Spoločná fotografia s niektorými hosťami na schodisku európsky jedinečného Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach.

Prehliadkou diel svetoznámeho umelca Andy Warhola, zakladateľa pop-artu, sa naplnila myšlienka zosynchronizovať sakrálne a moderné umenie.
.
Raut na záver podujatia.