Fotoalbumy

II. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2006

Fotoalbum z podujatia

Rímskokatolícky Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
Evanjelický zbor Chorus Comenianius z Košíc.
Zbor FIRESZ Reformovanej kresťanskej cirkvi.
Gréckokatolícky zbor CHRYSOSTOMOS z Vranova nad Topľou.
Pravoslávny Klub byzantskej kultúry sv. Cyrila a Metoda z Michaloviec.

Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.

Spoločné požehnanie biskupov kresťanských cirkví a židovského rabína v piatich svetových jazykoch.