Fotoalbumy

III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007

Fotoalbum z podujatia

Rímskokatolícky zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
Chorus Comenianus Evanjelickej cirkvi a. v. z Košíc.
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova.
Kvartet Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty.
Pravoslávny katedrálny zbor sv. kniežaťa Alexandra Nevského z Prešova.
Pán Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.
Pána Schönhausera doprevádzal klavírny majster pán Igor Bázlik.
V mene morálny zaštítiteľov sa prihovoril košický rímskokatolícky metropolita Jeho Excelencia Monsignor Alojz arcibiskup Tkáč.
Rímskokatolícky arcibiskup Alojz Tkáč požehnal v latinskom jazyku.
Evanjelický biskup Milan Krivda pri žehnaní v slovenčine.
V úradnom jazyku požehnal aj gréckokatolícky biskup Ján Babjak.
Reformovaný kresťanský biskup Géza Erdélyi požehnal v maďarčine.
Pravoslávny arcibiskup Ján udelil prítomným svoje požehnanie v staroslovienčine.
V mene a z poverenia rabína židovskej náboženskej obce požehnanie v hebrejskom jazyku predniesol pán Ervín Schönhauser.