Inštitút NAPS - III_fotoalbum
Fotoalbumy

III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007

Fotoalbum z podujatia

Primátor mesta Prešov Pavel Hagyari a prezident NAPS Peter Solej pri vítaní Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Jána, pravoslávneho arcibiskupa prešovského a Slovenska pred prešovskou radnicou.
Atmosféra prijatia na Mestskom úrade v Prešove
Príchodu do Divadla Jonáša Záborského v Prešove predchádzala prechádzka prešovskou pešou zónou.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Jeho Excelencia pán Pavol Paška vstúpil do Divadla s najvyššími poctami.
Po prinesení vlajok vzdali všetci prítomní úctu štátnym hymnám Slovenska, Maďarska a hymne Európskej únie, ktoré zahrala vojenská hudba.
Primátor mesta Prešov pán Pavel Hagyari počas príhovoru.
Po primátorovi mesta sa prihovoril spoluorganizátor podujatia, prezident NAPS Peter Solej.
Slávnostné vystúpenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Jeho Excelencie pána Pavla Pašku.
V mene a z poverenia predsedníčky Národného zhromaždenia Maďarskej republiky Jej Excelencie pani Katalin Szili prítomných pozdravil pán György Kerényi, štátny tajomník a riaditeľ kancelárie pani predsedníčky.
Pán Kerényi odovzdal prezidentovi NAPS Petrovi Solejovi striebornú plaketu maďarského parlamentu, ktorú mu pani predsedníčka Szili udelila za organizáciu ekumenického podujatia.
Rímskokatolícky zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
Chorus Comenianus Evanjelickej cirkvi a. v. z Košíc.
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova.
Kvartet Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty.
Pravoslávny katedrálny zbor sv. kniežaťa Alexandra Nevského z Prešova.
Pán Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.
Pána Schönhausera doprevádzal klavírny majster pán Igor Bázlik.
V mene morálny zaštítiteľov sa prihovoril košický rímskokatolícky metropolita Jeho Excelencia Monsignor Alojz arcibiskup Tkáč.
Pán Ernö Kelecsényi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti OTP Banka Slovensko počas príhovoru.
Predseda Správnej rady NEFO fondu Prešovského samosprávneho kraja Jozef Polačko odovzdal prezidentovi NAPS Petrovi Solejovi symbolický darovací šek.
Spoločná fotografia s novými držiteľmi Ocenení NAPS.
Prezident NAPS pri odovzdávaní Čestného členstva pánu Ernö Kelecsényi, predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi akciovej spoločnosti OTP Banka Slovensko.
Čestné členstvo NAPS a odznak NAPS si prevzal aj primátor Prešova pán Pavel Hagyari.
Rímskokatolícky arcibiskup Alojz Tkáč požehnal v latinskom jazyku.
Evanjelický biskup Milan Krivda pri žehnaní v slovenčine.
V úradnom jazyku požehnal aj gréckokatolícky biskup Ján Babjak.
Reformovaný kresťanský biskup Géza Erdélyi požehnal v maďarčine.
Pravoslávny arcibiskup Ján udelil prítomným svoje požehnanie v staroslovienčine.
V mene a z poverenia rabína židovskej náboženskej obce požehnanie v hebrejskom jazyku predniesol pán Ervín Schönhauser.
Záver podujatia patril odneseniu štátnych vlajok Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a vlajky Európskej únie.