Fotoalbumy

IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2008

Historická radnica na Hlavnej ulici v Košiciach, v ktorej sa uskutočnilo prijatie udelené primátorom mesta, pánom Františkom Knapíkom, je sama o sebe skutočne nádherná.
Vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pani Andrea Elscheková-Matisová pri stretnutí s generálnym konzulom Maďarskej republiky v Košiciach pánom Jánosom Szerencsésom.
Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa pozdravuje s organizátormi.
Primátor mesta Košice pán František Knapík v rozhovore s pánom Jossim Steinerom, rabínom Židovskej náboženskej obce v Košiciach a pánom Františkom Alexandrom, predsedom Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku. V pozadí rozhovor Ich Excelencií pani Inny Ohnivets, veľvyslankyne Ukrajiny a pána Vincenta Obsitnika, veľvyslanca Spojených štátov amerických.
Organizátori počas prípitku s Jeho Preosvietenosťou vladykom Milanom Chauturom, košickým gréckokatolíckym eparchom.
Prezident NAPS Peter Solej pri podpise do Pamätnej knihy mesta Košice.
Účastníci prijatia sa z historickej radnice presunuli do budovy Štátneho divadla.
Primátor František Knapík pri vítaní Jeho Excelencie pána Michala Kováča, prvého prezidenta Slovenskej republiky a čestného člena NAPS.
Prvý v priamych voľbách zvolený prezident Slovenskej republiky, Jeho Excelencia pán Rudolf Schuster, pri rozhovore s radcom – vyslancom Veľvyslanectva Českej republiky u nás, pánom Michalom Ryšavým a s organizátormi podujatia.
Podujatie už tradične konferoval pán Martin Jedinák.
Medzi najvýznamnejšími hosťami bol aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Jeho Excelencia pán Michael John Wyn Roberts.
Primátor mesta Košice pán František Knapík počas príhovoru.
Prítomných pozdravila aj vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pani Andrea Elscheková-Matisová.
V mene predsedníčky Národného zhromaždenia Maďarskej republiky Jej Excelencie pani Katalin Szili sa prítomným prihovoril pán Sándor Lezsák, podpredseda maďarského parlamentu.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, pánu Pavlovi Paškovi zabránili v osobnej účasti pracovné povinnosti až na poslednú chvíľu. Jeho Excelencia preto adresovala hlavnému organizátorovi a zúčastneným pozdravný list, s obsahom ktorého oboznámil Peter Solej všetkých prítomných.
Chvíle po príhovoroch patrili očakávaniu prvého speváckeho zboru.
Rímskokatolícky spev predviedla Schola Cantorum Budapestiensis z Budapešti.
Chorus Comenianus, mládežnícky zbor z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach.
Gréckokatolícke spevy zazneli v podaní Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc.
Počas prestávky sa Peter Solej poďakoval pánom prezidentom Slovenskej republiky za ich osobnú podporu ekumenického podujatia. Neskôr tak urobil aj na javisku.
Zbor Blaha Lujza Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty.
Ukrajinský chlapčenský spevácky zbor z Mukačeva zaintonoval východné liturgické spevy, aké sú typické aj pre obrady pravoslávnej cirkvi.
Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.
Pána Ervína doprevádzal na klavíri koncertný majster pán Igor Bázlik. Ocenenie NAPS Pamätný list prevzal z rúk viceprezidenta NAPS Martina Cubjaka nielen spevák židovských piesní, ale v mene jednotlivých zborov aj všetci dirigenti.
Duchovné slovo veľadôstojného pána Gézu Erdélyiho, biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
Jej Excelencia pani Inna Ohnivets, veľvyslankyňa Ukrajiny, pri prednese pozdravných slov, ktoré organizátorom a účastníkom podujatia adresoval ukrajinský prezident Viktor Juščenko.
Prezident NAPS Peter Solej počas príhovoru.
Organizátori podujatia.
Požehnanie rímskokatolíckeho biskupa Jeho Excelencie Mons. Stanislava Stolárika.
Požehnanie biskupa Evanjelickej cirkvi a. v., dôstojného pána Slavomíra Sabola.
Požehnanie gréckokatolíckeho arcibiskupa, Jeho Vysokopreosvietenosti metropolitu Jána Babjaka.
Atmosféra počas požehnania bola neopísateľná.
Požehnanie pravoslávneho protojereja, veľadôstojného pána Ladislava Bilého.
Požehnanie veľadôstojného pána Gézu Erdélyiho, biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
Modlitba židovského rabína Jossiho Steinera.
Spoločný spev zborov prezentujúcich východný obrad.
Záverečný potlesk.
Atmosféra tesne po skončení koncertu.
Úvod recepcie patril požehnaniu jedál, ktoré vykonal gréckokatolícky metropolita, arcibiskup Ján Babjak.
Recepcia sa konala v príjemných priestoroch Kaviarne Slávia na košickej Hlavnej ulici.