Fotoalbumy

IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2008

Rímskokatolícky spev predviedla Schola Cantorum Budapestiensis z Budapešti.
Chorus Comenianus, mládežnícky zbor z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach.
Gréckokatolícke spevy zazneli v podaní Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc.
Zbor Blaha Lujza Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty.
Ukrajinský chlapčenský spevácky zbor z Mukačeva zaintonoval východné liturgické spevy, aké sú typické aj pre obrady pravoslávnej cirkvi.
Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.
Požehnanie rímskokatolíckeho biskupa Jeho Excelencie Mons. Stanislava Stolárika.
Požehnanie biskupa Evanjelickej cirkvi a. v., dôstojného pána Slavomíra Sabola.
Požehnanie gréckokatolíckeho arcibiskupa, Jeho Vysokopreosvietenosti metropolitu Jána Babjaka.
Atmosféra počas požehnania bola neopísateľná.
Požehnanie pravoslávneho protojereja, veľadôstojného pána Ladislava Bilého.
Požehnanie veľadôstojného pána Gézu Erdélyiho, biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
Modlitba židovského rabína Jossiho Steinera.
Spoločný spev zborov prezentujúcich východný obrad.
Záverečný potlesk.