Fotoalbumy

V. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2009

Príchod pani Ivetty Macejkovej, predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Privítanie Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, pravoslávneho arcibiskupa michalovsko-košického, osobného legáta Jeho Svätosti ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.
Vzdanie úcty štátnej hymne Slovenskej republiky a hymne Európskej únie.
Privítanie generálneho konzula Maďarskej republiky, pána Jánosa Szerencsésa.
Podujatie otvoril svojím príhovorom predseda Košického samosprávneho kraja pán Zdenko Trebuľa.
V mene Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pozdravil prítomných pán Branislav Slyško.
Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas čítania telegramu Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI.
Príhovor Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, legáta Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.
Aj piaty koncert konferoval pán Martin Jedinák.
Rímskokatolícke spevy v podaní Zboru sv. Cecílie z Košíc.
Spevokol z Obišoviec, ktorý oslavuje 60 rokov činnosti reprezentoval evanjelické spevy.
Predstavitelia Katolíckej cirkvi: gréckokatolícky eparcha Milan Chautur, gréckokatolícky metropolita Ján Babjak a rímskokatolícky biskup Monsignor Bernard Bober.
Gréckokatolícky spev v podaní Zboru sv. Efréma z Budapešti bol skutočným zážitkom.
Člen Rady NAPS, Ivan Solej a atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku, pán Leonard Grassley počas prestávky.
Reformované kresťanské spevy v podaní Kvartetu z Rimavskej Soboty.
Ukrajinský zbor Kantus z Užhorodu zaintonoval pravoslávne spevy.
Janka Orlická a jej priatelia uchvátili publikum spevom židovských piesní a modlitbou Otče náš v aramejskom jazyku, ktorým hovoril Ježiš Kristus.
Pán Willy Weisz, viceprezident Rakúskeho výboru pre kresťansko-židovskú spoluprácu.
Zakladateľ NAPS, Peter Solej: „...Slovo zachytí, ale skutok utvrdí človeka!...“
NAPS Ďakovný list košickému županovi pánovi Zdenkovi Trebuľovi.
Ocenenie NAPS si prevzal aj pán Willy Weisz a legát Jeho Svätosti, pravoslávny arcibiskup Juraj.
Riaditeľ Múzea židovskej kultúry, profesor Pavel Mešťan, vľavo za ním riaditeľ Kancelárie prezidenta SR v Košiciach, pán Oto Sabo.
Rímskokatolícky biskup Bernard Bober udelil požehnanie v latinčine.
Evanjelický biskup Slavomír Sabol požehnal v slovenčine.
Gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak udelil požehnanie v staroslovienskom jazyku.
Reformovaný kresťanský biskup László Fazekas požehnal v maďarskom jazyku.
Pravoslávny arcibiskup Juraj udelil požehnanie v gréckom jazyku.
Modlitba predstaviteľa židovskej obce, pána Willy Weisz, odznela v hebrejčine.
Záver podujatia patril spoločnému spevu Budi imja Hospodne blahoslovenno v podaní zborov z Maďarska a Ukrajiny.
Recepciu v Hoteli Zlatý dukát otvorila svojim prípitkom pani Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Honorárny konzul Ruskej federácie v Košiciach, pán Ladislav Štefko a veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku, Jej Excelencia pani Inna Ohnivets.
Jeho Magnificencia profesor Emil Pilipčinec, rektor Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach so zakladateľom NAPS, Petrom Solejom.