Fotoalbumy

V. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2009

Vzdanie úcty štátnej hymne Slovenskej republiky a hymne Európskej únie.
Privítanie generálneho konzula Maďarskej republiky, pána Jánosa Szerencsésa.
V mene Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pozdravil prítomných pán Branislav Slyško.
Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas čítania telegramu Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI.
Príhovor Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, legáta Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.
Aj piaty koncert konferoval pán Martin Jedinák.
Rímskokatolícke spevy v podaní Zboru sv. Cecílie z Košíc.
Spevokol z Obišoviec, ktorý oslavuje 60 rokov činnosti reprezentoval evanjelické spevy.
Predstavitelia Katolíckej cirkvi: gréckokatolícky eparcha Milan Chautur, gréckokatolícky metropolita Ján Babjak a rímskokatolícky biskup Monsignor Bernard Bober.
Gréckokatolícky spev v podaní Zboru sv. Efréma z Budapešti bol skutočným zážitkom.
Reformované kresťanské spevy v podaní Kvartetu z Rimavskej Soboty.
Ukrajinský zbor Kantus z Užhorodu zaintonoval pravoslávne spevy.
Janka Orlická a jej priatelia uchvátili publikum spevom židovských piesní a modlitbou Otče náš v aramejskom jazyku, ktorým hovoril Ježiš Kristus.
Pán Willy Weisz, viceprezident Rakúskeho výboru pre kresťansko-židovskú spoluprácu.
Zakladateľ NAPS, Peter Solej: „...Slovo zachytí, ale skutok utvrdí človeka!...“
Riaditeľ Múzea židovskej kultúry, profesor Pavel Mešťan, vľavo za ním riaditeľ Kancelárie prezidenta SR v Košiciach, pán Oto Sabo.
Rímskokatolícky biskup Bernard Bober udelil požehnanie v latinčine.
Evanjelický biskup Slavomír Sabol požehnal v slovenčine.
Gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak udelil požehnanie v staroslovienskom jazyku.
Reformovaný kresťanský biskup László Fazekas požehnal v maďarskom jazyku.
Pravoslávny arcibiskup Juraj udelil požehnanie v gréckom jazyku.
Modlitba predstaviteľa židovskej obce, pána Willy Weisz, odznela v hebrejčine.
Záver podujatia patril spoločnému spevu Budi imja Hospodne blahoslovenno v podaní zborov z Maďarska a Ukrajiny.