Fotoalbumy

VI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2010

Jeho Blaženosť vladyka Gregor III., gréckokatolícky melchitský patriarcha Antiochie a Celého Východu, Alexandrie, Jeruzalema pri preberaní daru - liturgických odevov.
Audiencia udelená zakladateľovi NAPS Petrovi Solejovi pred koncertom v Štátnom divadle.
Jeho Blaženosť privítal v Hoteli Zlatý dukát v Košiciach pán Vladimír Šnír, majiteľ hotela.
Patriarchu Gregora III. prijal v priestoroch historickej radnice v Košiciach pán primátor František Knapík. Osobného stretnutia s hlavou jedinej gréckokatolíckej patriarchálnej cirkvi na svete sa zúčastnil aj bývalý prezident SR, pán Rudolf Schuster, egyptský veľvyslanec na Slovensku, pán Hassan El-Laithy a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi u nás, arcibiskup Ján Babjak, SJ.
Zápis do pamätnej knihy mesta Košice.
Člen Rady NAPS, Ivan Solej, pri vítaní Jeho Preosvietenosti vladyku Milana Šášika, mukačevského gréckokatolíckeho eparchu.
Rozhovor vysokopreosvieteného vladyku Jána Babjaka, gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu s Jeho Excelenciou pánom prezidentom Rudolfom Schusterom.
Vstup patriarchu do koncertnej sály divadla za zvuku slávnostnej fanfáry.
Vzdanie úcty štátnej hymne SR a hymne Európskej únie.
Podujatie už tradične konferoval pán Martin Jedinák.
Pán Pavol Magyar pozdravil prítomných v mene Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Slávnostný príhovor patriarchu Gregora III. sa niesol v duchu lásky, dialógu a spoločnej modlitby. Slová Jeho Blaženosti priblížil pán Jalal Suleiman zídenému auditóriu z arabského jazyka do slovenskej reči.
Rímskokatolícke spevy v podaní Zboru sv. Cecílie z Košíc.
Predstavitelia cirkví.
Evanjelické spevy v podaní košického Chorus Comenianus.
Ukrajinskí speváci z užhorodského Zboru všetkých svätých reprezentovali gréckokatolícke spevy.
Pán Jalal Suleiman s rytierom Rádu sv. Lazara Jeruzalemského, pánom Zdenkom Tomčíkom.
50-členný spevokol zložený z Debrecínskeho zboru a chóru z Oradey reprezentovali Reformovanú kresťanskú cirkev v Maďarsku i Rumunsku.
Byzantským spevom v podaní spevákov zo zboru Metropolie Trymithountos na Cypre bola zastúpená Pravoslávna cirkev.
Janka Orlická so svojimi kolegami Michalom Matejčíkom, Jakubom Rizmanom, Romanom Kozákom a Jurajom Dufekom opäť jedinečným spevom reprezentovali Ústredný zväz Židovských náboženských obcí na Slovensku a spevy starších bratov vo viere.
... Slovami "Nevím, zda vím, co je to zázrak" vítal posledný československý prezident veľkého pápeža Jána Pavla II. na území aj našej krajiny práve pred dvadsiatimi rokmi... Každý rodič povie, že tým najväčším zázrakom na svete je dieťa. Ďakujem všetkým Vám, ktorí dnes vyprevádzate NAPS ekumenický koncert - dieťa - ktoré má práve šesť rokov, na cestu ďalej...
Spoločné požehnanie v šiestich jazykoch udelili v závere podujatia hierarchovia kresťanských cirkví a rabín židovskej náboženskej obce: Melchitský patriarcha Gregor III. v arabčine, rímskokatolícky biskup Bernard Bober a evanjelický biskup Milan Krivda v slovenčine, gréckokatolícky biskup Milan Šášik v staroslovienčine, reformovaný kresťanských biskup Géza Erdélyi v maďarčine, pravoslávny arcibiskup Juraj v gréčtine a židovský rabín Jossi Steiner v hebrejčine.
Gounodova Ave Mária v podaní pána Jaroslava Dvorského, sólistu Opery Štátneho divadla v Košiciach a Priateľa NAPS.
Celým večerom doprevádzal komorný orchester Musica Cassovia pod vedením pána Petrócziho, koncertného majstra Štátnej filharmónie.
Akademickí funkcionári Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spoločne s dekankou, Jej Spektabilitou pani Máriou Uramovou pri stretnutí s patriarchom Gregorom III. krátko po koncerte.
Prípitok mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky Jeho Excelencie pána Hassan El-Laithy v úvode recepcie.
Jeho Blaženosť patriarcha Gregor III. a Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Juraj, pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický.
Generálny riaditeľ sekcie umenia Ministerstva kultúry SR, pán Peter Kováč, riaditeľ Slovenskej televízie v Košiciach, pán Štefan Fejko, umelkyňa Jana Orlická a šéf Štátnej filharmónie v Košiciach, pán Július Klein.
Patriarcha Gregor III. pri rozhovore s riaditeľom agentúry Gesker, pánom Milošom Petrášom a jeho pani manželkou.
Riaditeľ detašovaného pracoviska Ekonomickej fakulty UMB v Poprade, pán Ján Závadský s manželkou a prodekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Jeho Honorabilita pán Vladimír Hiadlovský.
Riaditeľ spoločnosti FARBYKA, pán Marek Veselicky, Jeho Blaženosť patriarcha Gregor III. a zakladateľ Inštitútu NAPS, Peter Solej.