Fotoalbumy

Recepcia pri príležitosti 6. výročia od založenia Inštitútu NAPS

Veľvyslanec USA v SR J. E. pán Theodore Sedgwick s manželkou poďakovali pri príchode za aktivity, ktoré NAPS realizuje na Slovensku.
J. E. pán José Ángel López Jorrín, veľvyslanec Jeho Veličenstva španielskeho kráľa na Slovensku vyslovil blahoželanie k výsledkom šesťročnej práce.
Priateľské vzťahy s bulharským veľvyslanectvom sa prejavili aj na účasti pána Nachko Pehlivanov, chargé d´affaires a. i. Bulharskej republiky v SR.
Zakladateľ NAPS a nový veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku, J. E. pán Oleh Havaši, sa zhodli na spoločnom záujme pokračovať v rozvíjaní dobrých a dynamických vzájomných vzťahov.
Inštitút NAPS spolupracuje so Zvrchovaných rádom Maltézskych rytierov takmer od svojho vzniku. Dobré vzťahy signalizovala aj účasť pána veľvyslanca, J. E. pána Francis Martin O´Donnell.
Pani Yan Yuqing, radkyňa a zástupkyňa veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku vyjadrila záujem o prehlbovanie doterajších kontaktov s NAPS, ktoré sa datujú už od roku 2007.
Oslavu šiestych narodenín NAPS svojou účasťou poctil aj rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Jeho Magnificencia pán profesor Vladimír Báleš.
Veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko zastupoval pán Roland Westebbe, prvý tajomník Veľvyslanectva.
„... Excelencie, dámy a páni, úprimne ďakujem za Vašu doterajšiu podporu a s prejavom úcty Vás pozývam k ďalšej spolupráci, ktorej výsledkom budú Naše Aktivity Pre Slovensko.“
Prednášané slová priblížila osobnostiam zo zahraničia tlmočníčka, slečna Lucia Boldizsarová.
Rozhovor veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky J. E. pána Ihaba Ahmede Talaata Nasr s veľvyslancom Kubánskej republiky J. E. pánom David Paulovich Escalona.
Španielsky veľvyslanec J. E. pán José Ángel López Jorrín v rozhovore s veľvyslancom Rumunska J. E. pánom Florin Vodita a členkou predstavenstva Všeobecnej úverovej banky, a. s. a bývalou viceguvernérkou Národnej banky Slovenska pani Elenou Kohútikovou.
J. E. pán Danko Prokič, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku vyslovil radosť z doterajšej veľmi dobrej vzájomnej spolupráce.
S priateľmi z Veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku, pánom vyslancom Lájos Váradi a pánom tajomníkom Gábor Berta.
Prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Jeho Honorabilita pán profesor Ján Breza, s pani manželkou.
Pán profesor Pavol Traubner, čestný predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku.
Na slovíčko s J. E. otcom arcibiskupom Jánom Sokolom a čestným členom NAPS, bankárom Jánom Mathesom.
Otec arcibiskup Ján Sokol sa pozdravil aj s pánom Ivanom Solejom a jeho pani manželkou.