Fotoalbumy

Recepcia pri príležitosti 6. výročia od založenia Inštitútu NAPS

Veľvyslanec USA v SR J. E. pán Theodore Sedgwick s manželkou poďakovali pri príchode za aktivity, ktoré NAPS realizuje na Slovensku.
J. E. pán José Ángel López Jorrín, veľvyslanec Jeho Veličenstva španielskeho kráľa na Slovensku vyslovil blahoželanie k výsledkom šesťročnej práce.
Priateľské vzťahy s bulharským veľvyslanectvom sa prejavili aj na účasti pána Nachko Pehlivanov, chargé d´affaires a. i. Bulharskej republiky v SR.
Zakladateľ NAPS a nový veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku, J. E. pán Oleh Havaši, sa zhodli na spoločnom záujme pokračovať v rozvíjaní dobrých a dynamických vzájomných vzťahov.
Inštitút NAPS spolupracuje so Zvrchovaných rádom Maltézskych rytierov takmer od svojho vzniku. Dobré vzťahy signalizovala aj účasť pána veľvyslanca, J. E. pána Francis Martin O´Donnell.
Pani Yan Yuqing, radkyňa a zástupkyňa veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku vyjadrila záujem o prehlbovanie doterajších kontaktov s NAPS, ktoré sa datujú už od roku 2007.
Privítanie pána Andreja Glatza, riaditeľa Mercedes-Benz Slovakia a generálneho honorárneho konzula Peru v SR.
Prácu NAPS dlhodobo podporuje aj J. E. šľachtic Árpád von Tarnóczy, rytier Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, bývalý slovenský veľvyslanec v Maďarskej republike.
Oslavu šiestych narodenín NAPS svojou účasťou poctil aj rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Jeho Magnificencia pán profesor Vladimír Báleš.
Veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko zastupoval pán Roland Westebbe, prvý tajomník Veľvyslanectva.
S pani Annou Ďurišovou, správkyňou Nadácie Michala Kováča.
Privítanie pána Terry Anderson, vojenského pridelenca Spojených štátov amerických v SR.
„... Excelencie, dámy a páni, úprimne ďakujem za Vašu doterajšiu podporu a s prejavom úcty Vás pozývam k ďalšej spolupráci, ktorej výsledkom budú Naše Aktivity Pre Slovensko.“
Prednášané slová priblížila osobnostiam zo zahraničia tlmočníčka, slečna Lucia Boldizsarová.
Odovzdanie odznaku NAPS pánovi Marekovi Lisovi, zakladateľovi exkluzívneho pánskeho módneho domu Marco Mirelli.
Poďakovanie za doterajšiu veľkorysú podporu si vo forme odznaku NAPS prevzal pán profesor Pavol Mešťan, historik, riaditeľ Múzea židovskej kultúry.
Zakladateľ NAPS mal česť pripnúť odznak inštitútu významnej slovenskej herečke, pani profesorke Božidare Turzonovovej.
Pani profesorka vyjadrila nadšenie, že na Slovensku pôsobí NAPS so svojimi aktivitami a do budúcnosti zaželala členom a spolupracovníkom inštitútu ešte mnoho úspechov.
Pani predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová s pani riaditeľkou kancelárie predsedníčky Ústavného súdu SR Ľubicou Mackovičovou.
Rozhovor veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky J. E. pána Ihaba Ahmede Talaata Nasr s veľvyslancom Kubánskej republiky J. E. pánom David Paulovich Escalona.
Španielsky veľvyslanec J. E. pán José Ángel López Jorrín v rozhovore s veľvyslancom Rumunska J. E. pánom Florin Vodita a členkou predstavenstva Všeobecnej úverovej banky, a. s. a bývalou viceguvernérkou Národnej banky Slovenska pani Elenou Kohútikovou.
Priateľský rozhovor so slečnou Petrou Moyšovou, asistentkou veľvyslanca Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku.
J. E. pán Danko Prokič, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku vyslovil radosť z doterajšej veľmi dobrej vzájomnej spolupráce.
Pani profesorka Božidara Turzonovová v rozhovore so slečnou Luciou Boldizsarovou a pani Miriam Luknár Tursunovovou.
S priateľmi z Veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku, pánom vyslancom Lájos Váradi a pánom tajomníkom Gábor Berta.
Prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Jeho Honorabilita pán profesor Ján Breza, s pani manželkou.
Pán profesor Pavol Traubner, čestný predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku.
Pán Martin Katriak, podpredseda COOP Jednota Slovensku s pani manželkou v rozhovore s pani Vierou Mrázovou, riaditeľkou odboru štátnej služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, bývalou sudkyňou prvého senátu Ústavného súdu SR a jej kolegyňou, pani Máriou Janušovou.
Na slovíčko s J. E. otcom arcibiskupom Jánom Sokolom a čestným členom NAPS, bankárom Jánom Mathesom.
... o možnostiach znižovania regionálnych disparít s pánom Igorom Sidorom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
O štatistike neformálne... s pani Ľudmilou Benkovičovou, predsedníčkou Štatistického úradu SR a prodekanom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, pánom Vladimírom Hiadlovským.
Šieste výročie NAPS si pripomenul aj obchodný diplomat pán Peter Lukáč a pani Eva Vargová, šéfredaktorka týždenníka Eurotelevízia.
Otec arcibiskup Ján Sokol sa pozdravil aj s pánom Ivanom Solejom a jeho pani manželkou.
Poďakovanie pánovi Milošovi Blanárikovi, riaditeľovi marketingu akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa za dlhoročnú spoluprácu.
Pán Marek Liso s pani manželkou a synom Oliverkom.