Fotoalbumy

VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert
sakrálnych spevov 2012

Úvod VIII. NAPS Medzinárodného koncertu patril vzdaniu úcty národným hymnám Jordánskeho hášimovského kráľovstva, Cyperskej republiky – predsedajúcej krajiny Rady EÚ, Slovenskej republiky a hymne Európskej únie.
V úvode koncertu privítal moderátor Martin Jedinák zídených hostí v mene organizátorov podujatia.
Veľvyslanec Cyperskej republiky v SR, J. E. pán Marios Kountourides: „Som si istý, že ak sa ponoríme do hĺbky svojej duše zistíme, na naše prekvapenie, že všetci sme aspoň niekedy v našom živote snívali o tom, že vytvoríme niečo krásne, niečo, čo by siahalo až za hranice, kde by sa JA stalo MY.“
„Sme hrdí na to, že sa môžeme zúčastniť festivalu, ktorý považujeme za volanie po zdravom rozume v našom problematickom a napätom svete. ... Tento koncert je ako svieca, ktorá osvetľuje tmu nášho nepokojného sveta, ponúka chvíľu krásy, mieru a pokoja, pričom pripomína vyznávačom rôznych náboženstiev, že náš Boh je jeden!,“ uviedol J. E. prof. Kamel S. Abu Jaber, riaditeľ Kráľovského inštitútu pre medzináboženské štúdiá v Ammáne, bývalý minister zahraničných vecí Jordánskeho hášimovského kráľovstva, legát Jeho kráľovskej Výsosti princa El Hassan bin Talal.
Zbor sv. Cecílie z Košíc spoločne s komorným orchestrom Musica Cassovia ponúkli návštevníkom nádherný spev západného obradu Katolíckej cirkvi.
Zbor Chorus Comenianus pri Evanjelickom gymnáziu Ján Amosa Komenského v Košiciach už tradične zožal obrovskú priazeň a úprimný potlesk.
Členovia 20- ročného Chrámového zboru blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča z Vranova nad Topľou - Čemerného naplnili sálu Štátneho divadla v Košiciach krásnymi staroslovienskymi modlitbami typickými pre gréckokatolícku cirkev.
Rose Alwerr. Mladá speváčka z Jordánska očarila prítomných modlitbou Verím a 51. žalmom v arabskom jazyku.
Historický Reformovaný spevokol Kantus z maďarského Debrecena pod vedením prof. Sándora Bérkesiho doprial hosťom podujatia umelecký zážitok z profesionálneho speváckeho prejavu.
Zboru stredovekej hudby Sirin z Moskvy a jeho modlitby z 15. – 18. storočia vyčarovali na tvárach návštevníkov koncertu radosť i obdiv.
Opäť zážitok. Židovské a aramejské spevy v podaní známej slovenskej speváčky Jany Orlickej a jej kapely: gitarista Michal Kašuba, pianista Mirek Hanák i hráč na bicie Vitězslav Vavrda - páni z orchestra Gustáva Broma spoločne s Petrom Kořínkom, skladateľom a hráčom na kontrabas.
Zakladateľ NAPS Peter Solej: „Priatelia, jedným zo zmyslov tohto podujatia je, aby sme všetci zanechali naše presvedčenia o dokonalosti svojich názorov, o tom, že sme neomylní a len my máme pravdu. Aby sme povstali z týchto pomyselných invalidných vozíkov psychických hendikepov a dokázali žiť spolu v jednote a vzájomnej úcte.“
Legát jordánskeho princa si zo Slovenska odniesol aj ďakovný list Inštitútu NAPS.
Prvý, v priamych voľbách zvolený prezident Slovenskej republiky, Jeho Excelencia pán Rudolf Schuster, prevzal počas koncertu čestné členstvo v Inštitúte Naše Aktivity Pre Slovensko.
Košický rímskokatolícky arcibiskup a metropolita, Mons. Bernard Bober, udelil v závere podujatia požehnanie v latinskom jazyku.
Evanjelický biskup Slavomír Sabol požehnal prítomným v slovenčine.
Požehnanie vladyku Milana Chautura, košického gréckokatolíckeho eparchiálneho biskupa, v staroslovienskom jazyku.
Biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi, László Fazekas, udelil prítomným požehnanie v maďarčine.
Pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, vladyka Juraj, požehnal auditórium v gréckom jazyku.
Rabín Károly Asztalos predniesol v závere koncertu modlitbu v hebrejskom jazyku.
Ave Maria. Fantastický duet sólistu Opery Štátneho divadla v Košiciach, pána Jaroslava Dvorského a jordánskej speváčky Rose Alwerr za doprovodu komorného orchestra Musica Cassovia.
Recepciu v Hoteli Zlatý dukát v Košiciach otvoril svojím príhovorom a slávnostným prípitkom vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Dušan Chrenek.
U primátora mesta Košice.
Organizátorov podujatia a legáta jordánskeho princa prijal v Historickej radnici mesta Košice pán primátor Richard Raši za účasti viceprimátorky mesta, pani Renáty Lenártovej.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove, Jeho Magnificencia prof. René Matlovič, ocenil životný opus Jeho Excelencie prof. Kamel S. Abu Jaber medailou univerzity.
Osobného legáta jordánskeho princa s delegáciou prijal v Prešove aj metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup Ján Babjak, SJ.