Archív správ

Október 2013

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ

Ľutina - Na pútnickom mieste Prešovskej archieparchie v Ľutine sa v pondelok 21. októbra konala slávnosť pri príležitosti životného jubilea, 60-tich rokov, prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý v miestnej bazilike minor predsedal ďakovnej archijerejskej svätej liturgii koncelebrovanej 37 gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi arcibiskupmi a biskupmi zo Slovenska i zo zahraničia.

Zakladateľ NAPS prijal pozvanie Jeho Vysokopreosvietenosti a spoločne s manželkou osobne zablahoželal a poďakoval otcovi metropolitovi za jeho ochotnú desaťročnú podporu aktivít a mnohých iniciatív Inštitútu Naše Aktivity Pre Slovensko.

Bazilika Svätého Petra v Ríme

Arcibiskup Ján Babjak, prvý metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, si v tomto roku pripomína aj 10. výročie od biskupskej konsekrácie, ktorú mu udelil, dnes už blahoslavený, pápež Ján Pavol II. v Bazilike Svätého Petra v Ríme, ako aj 5. výročie od jeho intronizácie za metropolitu - hlavu Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.

Späť