Archív správ

Január 2017

Mons. Stanislav Zvolenský

V piatok 13. januára 2017 udelil zakladateľovi NAPS Petrovi Solejovi osobné prijatie bratislavský arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský.

Peter Solej informoval Jeho Excelenciu o priebehu príprav tohtoročného, 13. ročníka NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu 2017 a zároveň požiadal otca arcibiskupa o jeho osobnú podporu podujatia a s ním súvisiacich zámerov. Obaja aktéri stretnutia, ktoré sa konalo na Arcibiskupskom úrade v Bratislave, sa počas rozhovoru dotkli aj viacerých aktuálnych spoločenských tém.

Späť