Archív správ

Január 2018

Kardinál Ravasi

Pri príležitosti novoročnej korešpondencie obdržali členovia Rady NAPS osobný list od Jeho Eminencie kardinála Gianfranca Ravasiho, prezidenta Pápežskej rady pre kultúru, v ktorom pán kardinál píše.:

„.... ďakujem Vám za Váš list zo dňa 8. decembra 2017 s Vašimi vrúcnymi želaniami a publikáciou, ktorá približuje najvýznamnejšie momenty aktivít Inštitútu NAPS v rokoch 2014 – 2017, zahrňujúc príležitosti stretnutia aj s našou Pápežskou radou pre kultúru.

Aktivity vášho inštitútu v oblasti vzdelávania, kultúry a dialógu presne nasledujú túžbu po stretnutí, ktorá je v srdci tohto Dikastéria Svätej Stolice a ja sa teším, keď vidím iniciatívy, ako sú tie Vaše a teším sa na budúce príležitosti spolupráce.“

List Kardinál Ravasi

Späť