Archív správ

Júl 2018

veľadôstojný pán Rami Wakim

Libanon, Bejrút - V utorok 3. júla 2018 navštívili členovia Rady NAPS úrad Melchitského gréckokatolíckeho patriarchátu v libanonskom Bejrúte. Zakladateľa NAPS Petra Soleja s manželkou Lenkou prijal veľadôstojný pán Rami Wakim, tajomník Jeho Blaženosti vladyku Jozefa, patriarchu Antiochie a Celého Blízkeho Východu, Alexandrie a Jeruzalema.

veľadôstojný pán Rami Wakim

Aktéri stretnutia hovorili o možnostiach rozvoja vzájomných vzťahov, ktoré trvajú už takmer desať rokov. Rozhovor, ktorého témou bola aj aktuálna situácia Kresťanov na Blízkom Východe, sa niesol vo veľmi priateľskom a neformálnom tóne.

Späť