Archív správ

November 2018

J. E. pán Andrew Garth

V stredu 28. novembra 2018 prijal zakladateľa Inštitútu NAPS Petra Soleja mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike, J. E. pán Andrew Garth.

Peter Solej predstavil veľvyslancovi Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety II. doterajšie výsledky práce inštitútu. Obaja aktéri stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch britského veľvyslanectva v Bratislave, diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce v pätnástom roku činnosti NAPS.

Späť