Archív správ

Január 2019

J. E. pán Rudolf Schuster

V úvode roka 2019 sa bývalý prezident Slovenskej republiky, J. E. pán Rudolf Schuster, dožil životného jubilea – 85. narodenín.

Inštitút NAPS vyjadruje pánovi prezidentovi srdečné blahoželanie a zároveň ďakuje za jeho podporu a priazeň, ktorú pán prezident Schuster prejavuje medzinárodným aktivitám inštitútu už od jeho založenia v roku 2004.

Prezident Rudolf Schuster je čestným členom Inštitútu NAPS od 30. septembra 2012.

Späť