Archív správ

August 2020

Mons. Ján Orosch

Predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenizmus, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, udelil osobnú audienciu manželom Petrovi a Lenke Solejovým.

Členovia Rady NAPS informovali Jeho Excelenciu o aktuálnom dianí a plánoch Inštitútu NAPS, a to osobitne v oblasti jeho ekumenických aktivít.

Späť