Archív správ

August 2020

pán Ibrahim Assaf

Pri príležitosti tragickej udalosti v Bejrúte zaslal zakladateľ NAPS Peter Solej kondolenciu mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Libanonskej republiky so sídlom vo Viedni, Jeho Excelencii pánovi Ibrahim Assaf.

„Vaša Excelencia, dovoľte mi využiť možnosti korešpondencie, aby som vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť a smútok pri príležitosti smutnej tragickej udalosti vo Vašom – našom drahom Bejrúte. Nech Boh štedro pomáha každému, kto tým teraz trpí!,“ uvádza Solej vo svojom liste.

Späť