Archív správ

September 2020

NAPS publikácia

Obdobie ostatných mesiacov nám všetkým darovalo príležitosť nielen pozastaviť sa, ale zaiste aj zamyslieť nad rozličnými oblasťami nášho života. Bola to aj milá príležitosť zaspomínať, hodnotiť či prejaviť vďaku.

Túto príležitosť sme sa snažili využiť aj v Inštitúte NAPS pri tvorení publikácie o výsledkoch jeho doterajšej činnosti. Knihy, ktorú sme si s prejavom najhlbšej úcty dovolili venovať pamiatke vzácneho človeka - prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky a čestného člena Inštitútu NAPS, Jeho Excelencie pána Michala Kováča.

Späť