Archív správ

Marec 2021

Ivan Gašparovič

Prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 – 2014 sa v závere marca 2021 dožil vzácneho životného jubilea, 80. narodenín.

Riaditeľ Inštitútu NAPS Peter Solej zaslal pri tejto príležitosti pánovi prezidentovi gratulačný list, v ktorom vyjadril blahoželanie v mene všetkých členov, sympatizantov a podporovateľov inštitútu.

„Vážený pán prezident, rád využívam dnešnú radostnú príležitosť, aby som zároveň i poďakoval za viaceré gestá morálnej podpory a priazne, ktoré ste nielen počas oficiálneho výkonu úradu hlavy štátu prejavili aktivitám a snaženiam Inštitútu NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko,“ uvádza okrem iného vo svojom liste Peter Solej.

Späť