Fotoalbumy

Osobná audiencia udelená Jeho Eminenciou
kardinálom Stanislawom Dziwiszom
Krakow, PL, 22. 08. 2013

Jeho Eminencia kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup a metropolita, dlhoročný osobný tajomník sv. pápeža Jána Pavla II., udelil osobnú audienciu zakladateľovi a prezidentovi NAPS Petrovi Solejovi a jeho manželke Lenke Solejovej.