Fotoalbumy

Audiencia udelená Jeho Eminenciou
kardinálom Kurtom Kochom.
2. 10. 2017 - Bratislava

Členovia Rady NAPS na prijatí u Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov.
Členovia Rady NAPS na ceremoniáli udelenia zlatej medaily Univerzity Komenského v Bratislave Jeho Eminencii kardinálovi Kurtovi Kochovi, prezidentovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov.