Fotoalbumy

Audiencia udelená Jeho Blaženosťou
patriarchom Teofilom III.
20. 03. 2017 - Jeruzalem

Členovia Rady NAPS na prijatí u Jeho Blaženosti Teofila III., pravoslávneho patriarchu Jeruzalema a Celej Palestíny.
Patriarcha Teofil III. udelil členom Rady NAPS svoje osobitné Apoštolské požehnanie.
Patriarcha Teofil III. venoval hosťom zo Slovenska ikony Matky Božej Jeruzalemskej a Božieho Hrobu nachádzajúceho sa v miestnej bazilike.
Peter Solej s manželkou Lenkou v závere osobitnej audiencie udelenej Jeho Blaženosťou Teofilom III., pravoslávnym patriarchom Jeruzalema a Celej Palestíny. Jeho Blaženosť prijala do daru kríž z internetového obchodu www.nebonazemi.sk.