Čestné členstvo
Jeho Excelencia pán Rudolf Schuster,
prezident Slovenskej republiky 1999 - 2004
pán Ján Mathes,
bývalý vrchný riaditeľ Peňažného úseku Národnej banky Slovenska
a člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Jeho Excelencia pán Michal Kováč,
prvý prezident Slovenskej republiky
(*05. 08. 1930 - †05. 10. 2016,
čestný člen NAPS v období
12. 04. 2005 - 05. 10. 2016)