Ďakovný list

2017

Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch,
prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov

Jeho Eminencia metropolita Arsenios z Viedne,
osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu
Bartolomeja I. Konštantinopolského


2013

Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko,
emeritný prefekt Kongregácie Svätej Stolice
pre evanjelizáciu národov


2012

Jeho Excelencia prof. Kamel S. Abu Jaber,
riaditeľ Kráľovského inštitútu pre medzináboženské štúdia v Ammáne,
bývalý minister zahraničných vecí Jordánskeho hášimovského kráľovstva,
osobný legát Jeho kráľovskej Výsosti princa El Hassan Bin Talal


2011

pán Péter Paczolay,
predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky

pani Ivetta Macejková,
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Jeho Excelencia Monsignor Bernard Bober,
arcibiskup a metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy


2009

Jeho doyen a Excelencia Monsignor Mario Giordana
arcibiskup Svätej Rímskej Cirkvi,
apoštolský nuncius v Slovenskej republike

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Juraj
pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický,
osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského

pán Willy Weisz
viceprezident Rakúskeho výboru pre kresťansko-židovskú spoluprácu