Inštitút NAPS - Ďakovný list
Ďakovný list

2017

Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch,
prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov

Jeho Eminencia metropolitan Arsenios z Viedne,
osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu
Bartolomeja I. Konštantinopolského


2015

pán Vladimír Grežo,
riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska


2014

pán Milan Ftáčnik,
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup metropolita,
predseda Konferencie biskupov Slovenska


2013

Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko,
emeritný prefekt Kongregácie Svätej Stolice
pre evanjelizáciu národov


2012

Jej Excelencia pani Katalin Szili,
predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarskej republiky 2002 – 2009

pani Jana Laššáková,
podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky

Jej Excelencia pani Daphne Bergsma,
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Jej Veličenstva holandskej kráľovnej Beatrix na Slovensku

pani Katarína Neveďalová,
najmladšia poslankyňa Európskeho parlamentu zo Strednej Európy

Jeho Excelencia prof. Kamel S. Abu Jaber,
riaditeľ Kráľovského inštitútu pre medzináboženské štúdia v Ammáne,
bývalý minister zahraničných vecí Jordánskeho hášimovského kráľovstva,
osobný legát Jeho kráľovskej Výsosti princa El Hassan Bin Talal


2011

pán Péter Paczolay,
predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky

pani Ivetta Macejková,
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Jeho Excelencia Monsignor Bernard Bober,
arcibiskup a metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy


2010

Jeho Blaženosť vladyka Gregor III.
gréckokatolícky melchitský patriarcha
Antiochie a Celého Východu, Alexandrie, Jeruzalema


2009

Jeho doyen a Excelencia Monsignor Mario Giordana
arcibiskup Svätej Rímskej Cirkvi,
apoštolský nuncius v Slovenskej republike

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Juraj
pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický,
osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského

pán Willy Weisz
viceprezident Rakúskeho výboru pre kresťansko-židovskú spoluprácu

pán Zdenko Trebuľa
predseda Košického samosprávneho kraja


2008

Spoločnosť HB Demont
(prevzal pán Slavomír Hatina)

Akciová spoločnosť Enel – Slovenské elektrárne
(prevzal pán Ignác Pňaček)

Spoločnosť CENTIRE
(prevzala pani Renáta Kiselicová)

Akciová spoločnosť Nafta
(prevzal pán Martin Hollý)

Akciová spoločnosť Prvá stavebná sporiteľňa
(prevzal pán Miloš Blanárik)

Jej Excelencia pani Inna Ohnivets,
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Ukrajiny v Slovenskej republike

pani Andrea Elscheková-Matisová,
vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

pán František Knapík,
primátor krajského mesta Košice

Jej Excelencia pani Katalin Szili,
predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarskej republiky

pani Ivetta Macejková,
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Jej cisársko-kráľovská Výsosť
arcivojvodkyňa Christiana von Habsburg-Lothringen,

členka Pápežskej rady pre novorodencov

Jej Magnificencia pani Beata Kosová,
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

pani Elena Kohútiková,
bankárka, bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska

pán Ivan Saktor,
primátor krajského mesta Banská Bystrica

pani Zita Zemková,
zástupkyňa generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti OTP Banka Slovensko

pani Renáta Kiselicová,
generálna riaditeľka spoločnosti CENTIRE, hlavného parnetra NAPS v roku 2008

pani Viera Klementová,
riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu


2007

pán Ľubomír Jahnátek,
minister hospodárstva Slovenskej republiky

Jeho Excelencia pán Pavol Paška,
predseda Národnej rady Slovenskej republiky

pán György Kerényi,
štátny tajomník
a riaditeľ kancelárie predsedníčky Národného zhromaždenia Maďarskej republiky

Jeho Excelencia pán Antal Heizer,
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky v Slovenskej republike

Jeho Excelencia Monsignor Alojz Tkáč,
arcibiskup,
metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy

ctihodný pán Milan Krivda,
biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak,
prešovský gréckokatolícky diecézny biskup

veľadôstojný pán Géza Erdélyi,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján,
pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska

pán Jozef Polačko,
predseda správnej rady NEFO fondu Prešovského samosprávneho kraja

pán Ernö Kelecsényi,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti OTP Banka Slovensko so sídlom v Bratislave

Jej Honorabilita pani Milota Vetráková,
univerzitná profesorka, prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

pán Pavol Mešťan,
univerzitný profesor,
riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave

Spoločnosť CENTIRE so sídlom v Bratislave
(prevzala pani Renáta Kiselicová)

Akciová spoločnosť Transpetrol so sídlom v Bratislave
(prevzala pani Andrea Sobotová)

Spoločnosť FARBYKA so sídlom v Bratislave
(prevzal pán Marek Veselický)

Spoločnosť ADLEN so sídlom v Prešove
(prevzal pán Ján Molnár)

Spoločnosť Mincovňa Kremnica
(prevzal pán Jaroslav Setnický)


2006

pán František Kašický,
minister obrany Slovenskej republiky

Jeho Excelencia pán Michal Kováč,
prvý prezident Slovenskej republiky a čestný člen Občianskeho združenia NAPS

Jeho Excelencia Monsignor Stanislav Stolárik,
pomocný biskup Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy

veľadôstojný pán Géza Erdélyi,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak,
prešovský gréckokatolícky diecézny biskup

Jeho Preosvietenosť vladyka Tichon,
pravoslávny biskup komárňanský,
pomocný biskup pre správu pravoslávneho arcibiskupstva v Prešove

vážený pán Jossi Steiner,
rabín Židovskej náboženskej obce v Košiciach

Jeho Magnificencia pán František Mihina,
rektor Prešovskej univerzity v Prešove

Jeho Honorabilita veľadôstojný pán Peter Šturák,
prorektor Prešovskej univerzity v Prešove

pán Oto Sabo,
riaditeľ Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Košiciach

pán Vitalyi Usatyi,
vicekonzul Ukrajiny v Slovenskej republike

Jeho Excelencia barón Peter Máriássy,
rytier zo cti Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov

pán Peter Mikulášik,
rytier zo cti Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov

pán Štefan Tomášik,
v mene HVB Bank Slovakia, a. s.

pán Alojz Rajnič,
v mene Nadácie Solidarita Východu


2005

pani Viera Mrázová,
výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva