Fotoalbumy

Osobná audiencia udelená Jeho Eminenciou
kardinálom Stanislawom Dziwiszom

Jeho Eminencia kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup a metropolita, dlhoročný osobný tajomník sv. pápeža Jána Pavla II., udelil osobnú audienciu zakladateľovi a prezidentovi NAPS Petrovi Solejovi, viceprezidentovi NAPS Jaroslavovi Rebejovi a členke Rady NAPS Lenke Solejovej.
Členovia Rady NAPS počas návštevy kaplnky arcibiskupského paláca v Krakove.