Ekumenizmus

Ekumenické snahy NAPS

Občianske združenie NAPS od svojho vzniku na sklonku roka 2004 vyvíja ekumenické snahy, ktoré realizuje prostredníctvom usporadúvania ekumenických koncertov.

Prvý ročník tohto kultúrno-spoločenského podujatia sa uskutočnil v októbri 2005 v priestoroch európsky jedinečného Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach.

Hlavnou ideou NAPS Ekumenických koncertov je umením spájať ľudí, prehlbovať dialóg a toleranciu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií. Doteraz na ňom vystúpili umelci zo Slovenska, Cypru, Česka, Jordánska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Ruska i Ukrajiny. Ekumenické podujatia podporili viaceré zahraničné autority.