Inštitút NAPS - Eurofondy 2008
Eurofondy

EUROFONDY: AKO ĎALEJ?
odborná konferencia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov

V utorok 10. júna 2008 sa v bratislavskom Hoteli Carlton zišlo vyše 200 topmanažérov slovenských firiem, primátorov a starostov obcí, predstaviteľov vyšších územných celkov, bankárov i zástupcov tretieho sektora, aby získali komplexné informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci práve prebiehajúceho obdobia 2007-2013.
Jedinečnú konferenciu o tejto problematike pre nich zorganizovalo Občianske združenie NAPS s odbornou garanciou spoločnosti CENTIRE.

Záštitu nad podujatím, na ktorý bol vstup bezplatný, prevzali:

pán Dušan Čaplovič,
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a národnostné menšiny

pán Marian Janušek,
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Cieľom eurokonferencie bolo poskytnúť účastníkom akcie ucelený balík aktuálnych informácií a napomôcť tak efektívnemu čerpaniu európskych fondov v novom programovacom období. Odbornú inštruktáž poskytli účastníkom podujatia 19 prednášajúci, medzi ktorými boli pracovníci z Úradu vlády SR, slovenských rezortov výstavby a regionálneho rozvoja, financií, hospodárstva, práce a sociálnych vecí, školstva, životného prostredia či zo Zastúpenia Európskej komisie u nás. Nechýbal taktiež prednášajúci z akciovej spoločnosti Unicreditbank, hlavného finančného partnera podujatia.
Podujatie otvoril prezident NAPS Peter Solej, ktorý spomenul, že popri ľudských právach, postavení žien v spoločnosti a ekumenizme sú eurofondy štvrtým odborným okruhom aktivít združenia. Následne prítomných v mene pána ministra Mariana Januška pozdravil pán poradca Viliam Cagala.
Celodennú eurokonferenciu, počas ktorej došlo aj k bohatej diskusii, si účastníci spríjemnili rozhovormi pri káve i dobrom jedle.
Finančnú záštitu nad eurokonferenciou prevzali:

Unicreditbank, a. s.
Enel – Slovenské elektrárne, a. s.
Centire, s. r. o.