Inštitút NAPS - Eurofondy 2009
Eurofondy

EUROFONDY: AKO ĎALEJ? 2009
štvrtý ročník odbornej konferencie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z eurofondov a iných dotačných zdrojov

V utorok 23. júna 2009 sa v bratislavskom Hoteli Bonbón uskutočnil už štvrtý ročník celodennej odbornej konferencie Eurofondy: Ako ďalej? 2009, ktorú organizoval Inštitút Našej Aktivity Pre Slovensko v nadväznosti na jeho programovú prioritu prinášať spoločnosti aktivity na aktuálne a diskutované témy.
Podujatie bolo určené pre zástupcov samosprávnych krajov, miest a obcí ako aj pre predstaviteľov súkromného a neziskového sektora. Napriek skutočnosti, že sa svetom preháňa finančno-ekonomické kríza, organizátorovi sa vďaka finančnej podpore zo strany odborného garanta podarilo aj tento rok zabezpečiť pre návštevníkov konferencie bezplatný vstup, čím sa neporušila zásada, podľa ktorej je vstup na všetky podujatia a aktivity NAPS bez poplatku.
Záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal rovnako ako vlani pán Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, vedomostnú spoločnosť, ľudské práva a menšiny. Odborným garantom eurokonferencie bola tak ako doposiaľ spoločnosť Centire.
Podujatie Eurofondy: Ako ďalej? 2009, ktoré moderovala pani Andrea Vadkerti, otvoril príhovorom zakladateľ Inštitútu NAPS Peter Solej, ktorý prítomným zaželal, aby sa im podarilo načerpať potrebné teoretické vedomosti a porovnaním praktických skúseností aj ďalšie zručnosti pre úspešné zvládnutie predkladania projektov v oblasti eurofondov a iných dotačných zdrojov. Po ňom sa auditóriu v mene vicepremiéra Dušana Čaploviča prihovoril pán Ladislav Šimko, riaditeľ odboru koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti Úradu vlády SR.
Potom malo už vyše 160 účastníkov konferencie možnosť získať komplexné informácie o aktuálnom dianí v oblasti problematiky, ktoré im poskytli predstavitelia Úradu vlády SR, Ministerstva financií a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory či Združenia miest a obcí Slovenska.
Rozsiahlu a podnetnú diskusiu o teoretických východiskách a praktických skúsenostiach pri realizácii projektov sa podarilo docieliť aj vďaka účasti zástupcov úspešných žiadateľov z oblasti miestnej samosprávy i súkromného sektora. Zaujímavé porovnanie aktuálnej situácie možnosti čerpania eurofondov u nás a v zahraničí poskytla prednášajúca z Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky.

Účastníci konferencie mali možnosť stráviť neformálne diskusie o danej oblasti aj počas viacerých prestávok, ktoré boli sprevádzané možnosťou občerstvenia.