Inštitút NAPS - Fotoalbumy
Fotoalbumy
Audiencia udelená
Jeho Svätosťou
pápežom Františkom

14. 10. 2017 - Vatikán
Návšteva J. Em. kardinála
Kurta Kocha v SR

1. - 3. 10. 2017
Audiencia udelená
Jeho Eminenciou
kardinálom Kurtom Kochom

2. 10. 2017 - Bratislava
XIII. NAPS Medzinárodný
ekumenický koncert 2017

1. 10. 2017 - Bratislava
Sýrska mystička
Myrna Nazzour v Marianke

29. 06. 2017
Audiencia udelená
Jeho Blaženosťou
patriarchom Teofilom III.

20. 03. 2017 - Jeruzalem
Audiencia udelená Jeho Svätosťou
Ekumenickým patriarchom
Bartolomejom I. Konštantinopolským

15. 11. 2016 - Istanbul
Členovia Rady NAPS
vo Vatikáne

24. - 27. 10. 2016
XII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2016
18. 9. 2016
Osobná audiencia udelená Jeho
Eminenciou kardinálom
Stanislawom Dziwiszom

Krakov, PL, 29. 06. 2016
XI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2015
20. 9. 2015
Pracovná návšteva v Budapešti
15. 9. 2015
Jubilejný X. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2014
15. 9. 2014
Osobná audiencia udelená
Jeho Svätosťou pápežom Františkom

30. 4. 2014
Audiencia udelená Jeho Svätosťou
Ekumenickým patriarchom
Bartolomejom I. Konštantinopolským

24. 03. 2014, Istanbul
IX. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2013
17. 10. 2013
Osobná audiencia udelená Jeho
Eminenciou kardinálom
Stanislawom Dziwiszom

Krakow, PL, 22. 08. 2013
ŽENY, ktoré rozhodujú II.
9. 11. 2012
VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2012
30. 9. 2012
Osobná audiencia udelená Jeho kráľovskou Výsosťou princom El Hassan Bin Talal
Ammán
Jordánske hášimovské kráľovstvo
Apríl 2012
VII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2011
12. 6. 2011
Recepcia pri príležitosti
6. výročia od založenia
Inštitútu NAPS

Café Savoy, Hotel Calton, Bratislava 4. 11. 2010
Osobná audiencia udelená Jeho Blaženosťou vladykom Gregorom III., gréckokatolíckym melchitským patriarchom Antiochie a Celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema VI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2010
16. 5. 2010
Osobná audiencia udelená
Jeho Svätosťou pápežom Benediktom XVI.

14. 4. 2010
V. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2009
10. 9. 2009
EUROFONDY: Ako ďalej? 2009
23. 6. 2009
Prezentácia reprezentačnej knihy Slovenská koruna
1993-2008

3. 12. 2008
Audiencia udelená Jeho Svätosťou ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. konštantinopolským
13. 11. 2008
IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2008
25. 9. 2008
Medzinárodné sochárske sympózium žien z krajín V4
a Ukrajiny

4. 9. 2008
EUROFONDY: Ako ďalej?
10. 6. 2008
ŽENY, ktoré rozhodujú
26. 2. 2008
III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007
4. 10. 2007
Prezentácia reprezentačnej knihy Krása zakliata v kove
6. 9. 2007
II. NAPS Ekumenický koncert sakrálnych spevov 2006
7. 9. 2006
 
  Z fotoalbumu zakladateľa NAPS