Stanovy

HODNOTOVÉ DESATORO NAPS:


Úcta

Život

Rodina

Vzdelanie

Zodpovednosť

Pravda

Slušnosť

Solidarita

Pokora

Patriotizmus