Fotoalbumy

Návšteva J. Em. kardinála
Kurta Kocha v SR
1.-3. 10. 2017

Prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov, Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch, prijal pozvanie Inštitútu NAPS a v úvode októbra 2017 prvýkrát navštívil Slovenskú republiku s nasledovným programom.
Účasť na XIII. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2017, ktorý bol venovaný pamiatke prvého prezidenta novodobej SR a čestného člena Inštitútu NAPS, J. E. pána Michala Kováča. Charitatívneho podujatia sa v novej budove SND v Bratislave zúčastnil aj metropolita Arsenios, osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.
Návšteva Apoštolskej nunciatúry v Bratislave a stretnutie s arcibiskupom Giacomom G. Ottonellom, apoštolským nunciom v SR.
Prijatie u primátora Hlavného mesta SR Bratislavy pána Iva Nesrovnala.
Návšteva Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a stretnutie s dôstojným pánom Milošom Klátikom, generálnym biskupom ECAV a predsedom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.
Kardinál Koch vystúpil na akademickej pôde Univerzity Komenského v Bratislave, kde z rúk rektora univerzity, Jeho Magnificenie prof. Karola Mičietu, prevzal Zlatú medailu UK. Slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UK sa zúčastnili viaceré akademické a spoločenské autority.
Obed podávaný predsedom Konferencie biskupov Slovenska, J. E. Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom metropolitom.
Prijatie u prezidenta Slovenskej republiky, J. E. pána Andreja Kisku.
Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pánom Lukášom Parízkom.
Osobitná audiencia udelená členom Rady Inštitútu NAPS.
Návšteva najväčšieho pútnického miesta Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v Ľutine.
Návšteva úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove a stretnutie s metropolitom Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska, Jeho Blaženosťou metropolitom Rastislavom.
Návšteva metropolitného úradu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v Prešove. Stretnutie s prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ a slávnostný obed podávaný za účasti miestnych civilných a cirkevných autorít.