Knihy

Krása zakliata v kove

Prezentácia reprezentačnej knihy Krása zakliata v kove, piatej knihy najmladšieho autora odbornej literatúry na Slovensku sa uskutočnila vo štvrtok 6. septembra 2007 na Bratislavskom hrade. Uvedenie knihy venovanej pamiatke troch návštev Jeho Svätosti veľkého pápeža Jána Pavla II. v Slovenskej republike, ktorá sa pod záštitou ministra hospodárstva bude využívať na reprezentáciu našej krajiny v zahraničí bolo spojené s ogranovým koncertom pána profesora Jána Vladimíra Michalka, jedného z najvýznamnejších žijúcich organistov Slovenska. Generálnym finančným partnerom projektu je OTP Banka Slovensko, a. s.

Príchod Jeho Excelencie pána Árpáda von Tarnóczy, bývalého slovenského veľvyslanca, rytiera Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov.
Príchod Jeho Excelencie pána Antala Heizera, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarskej republiky v Slovenskej republike.
Príchod Jeho Excelencie pána Huang Zhongpo, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike.
Príchod pána Vladimíra Sterligova, radcu Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku s manželkou.
Srdečné zvítanie s pánom Petrom Máriássym, rytierom Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov.
Na prezentácii knihy nemohol chýbať ani pán Peter Mikulášik, rytier Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov.
Príchod pána profesroa Pavla Traubnera, čestného predsedu Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
Po červenom koberci vstúpili do Bratislavského hradu aj televízne štáby.
Hudobná sieň Bratislavského hradu sa pomaly zapĺňala.
Pred tým, ako na Hrad zavítal prvý prezident republiky sa porozprávali aj veľvyslanci Maďarskej republiky a štátu Izrael.
Prezentácie knihy sa zúčastnili najvýznamnejší predstavitelia Židovskej náboženskej obce v krajine: pán František Alexander, predseda Ústredného zväzu, pána profesor Pavol Traubner, čestný predseda Ústredného zväzu a pán profesor Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry.
Za zvuku slávnostnej fanfáry vstúpil do Hudobnej siene Bratislavského hradu prvý prezident Slovenskej republiky a čestný člen Občianskeho združenia NAPS Jeho Excelencia pán Michal Kováč.
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike Jeho Excelencia pán Zeev Boker počas vzdania úcty štátnej hymne Slovenskej republiky.
Podujatie konferovali pán Ján Dubnička v slovenskom jazyku a pán Ivan Kisely v jazyku anglickom.
V mene ministra hospodárstva SR pána Ľubomíra Jahnátka prítomných pozdravil pán Ivan Mišík, riaditeľa kancelárie pána ministra.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Banka Slovensko a. s. pán Ernö Kelecsényi vyjadril radosť, že OTP Banka môže byť generálnym finančným partnerom tohto projektu.
Peter Solej sa poďakoval pánu Mišíkovi a pánu Kelecsényimu za vzácne slová a vyjadril odhodlanie prejavenú dôveru nesklamať.
Profesor Pavol Mešťan pri preberaní Ocenenia NAPS Ďakovného listu.
Jej Magnificencia pani Milota Vetráková, prorektorka Unverzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pri preberaní Ocenenia NAPS Ďakovného listu.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Banka Slovensko, a. s. pán Ernö Kelecsényi pri preberaní Ocenenia NAPS Ďakovného listu.
Spoločná fotografia s novými držiteľmi Ocenení NAPS.
Pán profesor Ján Vladimír Michalko „v akcii.“
Prezident NAPS venoval Ocenenie NAPS Pamätný list za umelecký prínos pri prezentácii reprezentačnej knihy Krása zakliata v kove pánu profesorovi Michalkovi.
„V knihe nechýba ani reklama Univerzity Mateja Bela!“ Autor s predstaviteľmi svojej univerzity. Zľava: Jej Spektabilita pani Mária Uramová, dekanka Ekonomickej fakulty UMB a Ich Magnificencie pán Ján Chorvát a pani Milota Vetráková, prorektori UMB.
Pán prezident Michal Kováč si zakúpil knihu medzi prvými.
O knihu s podpisom mali záujem aj svetoznámy fotograf Karol Kállay a pán rytier Árpád von Tarnóczy.
Peter Solej pri podpise knihy pre pána Milana Karabina, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Pani Karabinová, manželka predsedu Najvyššieho súdu dostala od autora kyticu kvetov.
Kniha zaujala aj pána predsedu Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v SR Františka Alexandra.
Prezentácie knihy sa s radosťou zúčastnil aj pán Bogdan Wrzochalski, chargé d´affaires Poľskej republiky na Slovensku.
O knihu prejavil záujem aj zástupca veľvyslanca Českej republiky na Slovensku pán radca Miroslav Zozulák, ktorý sa roky venuje numizmatike.
Maďarský veľvyslanec a predseda Najvyššieho súdu diskutujú o aktuálnych spoločenských témach.
Kým sa hostia rozprávali medzi sebou, autor hovoril s predstaviteľmi médií.
„Pozor! Pán Ján Mathes, čestný člen Občianskeho združenia NAPS nie je hocijaký bankár. Jeho podpis je na slovenských bankovkách!“
Aj šéf OTP Banky Slovensko neodišiel bez knihy.
Autor s priateľmi z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku – Lucy, Jenny a Lee.
Kamarát Kamil Peteraj síce nestíhal „oficiality,“ ale autogramiádu nevynechal.
Aj šéf marketingu OTP Banka Slovensko Štefan Pogány bol spokojný...
Prvý tajomník maďarského veľvyslanectva na Slovensku Zoltán Plank už nie je pre autora len váženým diplomatom, ale aj cteným priateľom.

Peter Solej so svojimi rodičmi.