Knihy

Liturgické predmety gréckokatolíkov na Slovensku

Údaje o publikácii

spoluautor:

Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.,
dekan a vedúci Katedry praktickej teológie gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

recenzent:

ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
tajomník Katedry praktickej teológie gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

grafická úprava: Erik Križovenský

jazyková korektúra: PhDr. Valéria Juríčková

formát: DIN A4

väzba: V8; šitá, lepená, s doskami; lesklý natieraný kriedový papier; plnofarebná publikácia

obálka: plnofarebná

počet strán: 88

počet plnofarebných vyobrazení: 140

vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta

tlačiareň: Tlačiareň VICTORIA, Prešov

dátum vydania: 11.11.2004

ISBN 80-8068-296-8

bežná predajná cena: 349 SKK

distribúcia: PEZOLT Košice

Záštitu nad vydaním knihy prevzali Ich Excelencie:

pán Michal Kováč, bývalý prezident Slovenskej republiky,

pán Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky,

pán Pál Csáky, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ľudské práva a národnostné menšiny,

pán Rudolf Chmel, minister kultúry Slovenskej republiky,

Monsignor Ján Babjak SJ, prešovský gréckokatolícky eparcha,

Monsignor Milan Chautur CSsR, košický gréckokatolícky apoštolský exarcha.
Generálny finančný partner edície:

pán Ivan Mikloš,
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.


Publikácia bola vydaná pri príležitosti 3. výročia od beatifikácie hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSMB, prešovského diecézneho biskupa a 1. výročia od beatifikácie hieromučeníka ThDr. Vasiľa Hopka, prešovského pomocného biskupa.


Publikácia Doc. ThDr. Vojtecha Boháča, PhD. a Petra Soleja ml. približuje čitateľovi jednotlivé prvky liturgického života v byzantskom obrade, pričom sú v nej uvedené aj viaceré konkrétnosti z územia Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu.

Obsahovú stránku knihy, rozdelenej do siedmich kapitol, vytvárajú textové i vizuálne informácie o histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, gréckokatolíckej hierarchii, Božom chráme, východnej ikonografii chrámu, bohoslužobných odevoch, jednotlivých predmetoch neobyčajne krásneho a na všetky ľudské zmysly pôsobiaceho byzantského obradu i o chrámovom liturgickom speve.

Publikáciu Liturgické predmety na Slovensku obohacujú príhovory všetkých troch gréckokatolíckych biskupov pôsobiacich v našej vlasti a resumé v piatich jazykových mutáciách.


Prezentácia knihy

Oficiálna prezentácia knihy sa uskutočnila 11. novembra 2004 v priestoroch 250-ročného prešovského gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a prešovského gréckokatolíckeho biskupského paláca.Slávnosť uvedenia knihy, ktorá je rovnako ako predošlé dve publikácie Petra Soleja jedinou odbornou monografiou vo svojej oblasti na území Slovenska, začala slávením slávnostnej ďakovnej svätej božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v staroslovienskom jazyku.


Bohoslúženiu v katedrálnom chráme predsedala Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský gréckokatolícky eparcha. S vladykom koncelebrovali Ich Preosvietenosti vladyka Milan Chautur, košický gréckokatolícky apoštolský exarcha i vladyka Ján Eugen Kočiš, pražský gréckokatolícky pomocný biskup v jednote s vyše 30 kňazmi Katolíckej cirkvi. Slávenie sv. liturgie doprevádzal zbor sv. Romana Sladkopevca prešovských gréckokatolíckych bohoslovcov.Prezentácia knihy následne pokračovala v priestoroch rezidencie prešovského gréckokatolíckeho eparchiálneho archijereja, kde sa na úvod rautu a autogramiády prítomným prihovoril diecézny biskup i obaja autori.

Na prezentácií knihy sa okrem dôstojných predstaviteľov Katolíckej cirkvi zúčastnili aj ctihodní páni rytieri Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, riaditeľ Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Košiciach pán Jozef Širotňák, vyslanec vicepremiéra Slovenskej republiky pána Pála Csákyho, primátor krajského mesta Prešov pán Milan Benč, rektori dvoch slovenských univerzít a viacerí dekani fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku, Prešovskej univerzity v Prešove, Technickej univerzity v Košiciach i Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Peter Solej pri podpise knihy pre

pána Jozefa Širotňáka, riaditeľa Regionálneho pracoviska
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Košiciach,

Jeho Honorabilitu veľadôstojného pána Petra Šturáka,
prorektora Prešovskej univerzity v Prešove,

Jeho Magnificenciu pána Juraja Sinaya,
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
a rektora Technickej univerzity v Košiciach,

Jeho Magnificenciu pána Františka Mihinu,
rektora Prešovskej univerzity v Prešove.

hostia si mali možnosť prezrieť historickú kaplnku biskupského paláca,

kde sa modlili aj blahoslavení biskupi - mučeníci Pavol Peter Gojdič a Vasiľ Hopko,

rovnako ako aj novozriadenú expozíciu „História Prešovskej eparchie“.

pozvaní sa zapísali do Kroniky prešovského biskupstva,
v ktorej sa okrem zápisov viacerých významných
domácich a zahraničných cirkevných hierarchov
i štátnikov nachádza vlastnoručný podpis a želanie
Ich Svätosti blahej pamäti pápeža Jána Pavla II.

Zaujímavosť

13. 11. 2005

Knihu o liturgických predmetoch gréckokatolíkov na Slovensku dostali biskupi EurópyV dňoch 25. – 27. októbra 2005 sa v Prešove konalo stretnutie 21 gréckokatolíckych arcibiskupov a biskupov Európy, ktoré pod vedením Jeho Blaženosti a Eminencie najosvietenejšieho vladyku Ľubomyra Svätej Rímskej Cirkvi kardinála Huzara, prímasa Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine usporiadal prešovský eparcha Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak, SJ.

Medzi prezentmi, ktorými prešovský sídelný biskup obdaroval ctených hostí, boli aj publikácie Liturgické predmety gréckokatolíkov na Slovensku, ktoré Peter Solej v spoluautorstve s dekanom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity Doc. ThDr. Vojtechom Boháčom, PhD. vydal 11. novembra 2004 pri príležitosti výročí beatifikácií blahoslavených biskupov – mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka.

Gratulačný list prezidenta Slovenskej republikyPoďakovanie v mene Jeho Blaženosti vladyku Hermana, arcibiskupa Washingtonu a New Yorku, metropolitu Pravoslávnej cirkvi celej Ameriky a KanadyPoďakovanie v mene Jeho Svätosti vladyku Bartolomeja, arcibiskupa Konštantinopola, Nového Ríma, ekumenického patriarchu, celosvetového spirituálneho lídra Ortodoxnej cirkvi.Poďakovanie Jeho Preosvietenosti vladyku Jána Babjaka, SJ, prešovského gréckokatolíckeho eparchiálneho biskupa