Fotoalbumy

Sýrska mystička Myrna Nazzour v Marianke
29. 06. 2017

Inštitút NAPS pripravil v spolupráci s Kongregáciou bratov tešiteľov z Getseman návštevu sýrskej mystičky Myrny Nazzour, ktorá poskytla svedectvo po slávení sv. omše v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke.
Sláveniu Eucharistie predsedal v miestnej bazilike vdp. Michal Krysztofowicz CCG, generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman.
Návšteva Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave a stretnutie s preosvieteným vladykom Petrom, bratislavským eparchom.