Od roku 2004

Od 28. októbra 2004 pôsobí na Slovensku občianske združenie NAPS, ktoré založil Peter Solej ako najmladší autor odbornej literatúry na Slovensku v záujme realizácie aktivít, ktoré podporujú rozvoj v oblasti vzdelávania, kultúry a prehlbovania humánnych a duchovných hodnôt.

NAPS založil tradíciu konania medzinárodných ekumenických koncertov podporujúcich prehlbovanie dialógu a tolerancie medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií, usporiadal viacero úspešných podujatí a vyvinul medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania, umenia či postavenia žien v spoločnosti.

Inštitút NAPS je vysoko poctený podporou svojej práce prejavovanou domácimi i zahraničnými osobnosťami spoločenského života. Inštitút vykonáva svoju činnosť na základe stanov, ktorých jednotlivé ustanovenia sú založené na ideách a hodnotách obsiahnutých v Hodnotovom desatore NAPS.

Odznak NAPS

OFICIÁLNE PODUJATIA ORGANIZOVANÉ INŠTITÚTOM NAPS

Vydanie knihy Liturgické predmety gréckokatolíkov na Slovensku
autorov Vojtecha Boháča a Petra Soleja

11. 11. 2004, rezidencia prešovského gréckokatolíckeho eparchu
& Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Kniha bola vydaná pri príležitostí výročí beatifikácií prešovských biskupov-mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. Výtlačky z publikácie dostali do daru všetci gréckokatolícku biskupi Európy počas ich stretnutia v októbri 2005 v Prešove.

Vydanie knihy Slovenské platidlá,
4. publikácie autora Petra Soleja

18. 04. 2005, Hotel Carlton, Bratislava
V úvode podujatia prevzal čestné členstvo v NAPS prvý prezident SR, Jeho Excelencia pán Michal Kováč.

I. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2005
20. 10. 2005, Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 1. výročia od vzniku NAPS.

II. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2006
07. 06. 2006, Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach
Podujatia sa po prvýkrát zúčastnili predstavitelia piatich najväčších kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce na Slovensku.

Vydanie knihy Krása zakliata v kove,
5. publikácie autora Petra Soleja

06. 09. 2007, Bratislavský hrad
Reprezentačná publikácia o novodobých medailérskych razbách celosvetovo jedinečnej slovenskej mincovne v Kremnici je venovaná pamiatke troch návštev pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Knihu využívali členovia vlády na reprezentáciu Slovenska v zahraničí a od autora ju prijali viaceré hlavy republík i monarchií. Medzi nimi všetci doterajší prezidenti SR, český prezident Václav Klaus, maďarský prezident János Áder, holandská kráľovná Beatrix, jordánsky kráľ Abdullah II., nórsky kráľ Harald V., španielsky kráľ Juan Carlos I., americký prezident Barack Obama i pápeži Benedikt XVI. a František.

III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2007
04. 10. 2007, Divadla Jonáša Záborského v Prešove
Pod spoločnou záštitou predsedov maďarského a slovenského parlamentu.

ŽENY, ktoré rozhodujú
Prvý ročník konferencie o postavení žien v spoločnosti
26. 02. 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

EUROFONDY: Ako ďalej?
Prvý ročník konferencie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
10. 06. 2008, Hotel Carlton, Bratislava

Medzinárodné sochárske sympózium žien z krajín V4 a Ukrajiny
August – september 2008, vernisáž 04. 09. 2008,
Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach

IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2008
25. 09. 2008, Štátne divadlo Košice
Pod spoločnou záštitou predsedov Maďarského a Slovenského parlamentu.
Účastníkom podujatia zaslal pozdravný list prezident Ukrajiny, Jeho Excelencia pán Viktor Juščenko.

Vydanie knihy Slovenská koruna 1993-2008,
6. publikácie autora Petra Soleja

03. 12. 2008, Hotel Bon-Bon, Bratislava

EUROFONDY 2: Ako ďalej?
Druhý ročník konferencie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
23. 06. 2009, Hotel Bon-Bon, Bratislava

V. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2009
10. 09. 2009, Štátne divadlo Košice
Pod spoločným požehnaním Ich Svätostí pápeža Benedikta XVI. a Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.

VI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2010
16. 05. 2010, Štátne divadlo Košice
Za osobnej účasti Jeho Blaženosti vladyku Gregora III., gréckokatolíckeho melchitského patriarchu Antiochie a celého Blízkeho Východu, Alexandrie a Jeruzalema.

Budovanie profesionálnych manažérskych kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre maximalizáciu efektivity realizovaných aktivít
Od júna 2010, Banská bystrica
Ročný vzdelávací projekt pre 70 účastníkov realizovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.

Vydanie knihy Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko 2004-2010
spojené s recepciou pri príležitosti 6. výročia od vzniku NAPS

04. 10. 2010, Hotel Carlton, Bratislava

VII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2011
12. 06. 2011, Štátne divadlo Košice
Pod spoločnou záštitou a za účasti predsedov ústavných súdov Maďarska a Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo počas Maďarského predsedníctva v Rade EÚ.

VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2012
30. 09. 2012, Štátne divadlo Košice
Za účasti osobného legáta Jeho kráľovskej Výsosti El Hassan Bin Talal, princa Jordánskeho hášimovského kráľovstva.
Podujatie sa uskutočnilo počas Cyperského predsedníctva v Rade EÚ.

ŽENY, ktoré rozhodujú II.
Druhý ročník konferencie o postavení žien v spoločnosti
09. 11. 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

IX. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2013
17. 10. 2013, Štátne divadlo Košice
Oficiálne podujatie Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví Európy.

X. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2014
15. 09. 2014, Historická budova SND, Bratislava
Záverečné podujatie Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2014.
Spojené s oslavami 10. výročia od založenia NAPS a vydaním reprezentačnej knihy NAPS INSTITUTE 2004-2014.
Účastníkom podujatia zaslali pozdravné listy prezident Maďarska, Jeho Excelencia pán János Áder a Ekumenický patriarcha, Jeho Svätosť Bartolomej I. Konštantinopolský. Koncertu sa zúčastnili veľvyslanci 15 štátov.

XI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2015
20. 09. 2015, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
Záverečné podujatie jubilejného 40. Ročníka Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2015.
Účastníkom podujatia zaslal pozdravný list prezident Slovenskej republiky, Jeho Excelencia pán Andrej Kiska.

XII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2016
18. 09. 2016, Historická budova SND, Bratislava
Záverečné podujatie 41. Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2016.
Pod spoločným patronátom prezidentov Maďarska a Slovenskej republiky, Ich Excelencií pána Jánosa Ádera a pána Andreja Kisku.
Koncertu sa zúčastnili veľvyslanci a zástupcovia diplomatických misií 23 štátov.

Návšteva sýrskej mystičky Myrny Nazzour v pútnickom mieste Marianka
29. 06. 2017, Marianka
Príprava a organizácia poskytnutia svedectva sýrskou mystičkou v Bazilike minor v Marianke, najstaršom mariánskom pútnickom mieste v Strednej Európe.

XIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2017
01. 10. 2017, Nová budova Slovenského národného divadla, Bratislava
Venovaný pamiatke Jeho Excelencie pána Michala Kováča, (1930 – 2016), prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky a čestného člena Inštitútu NAPS.
Za účasti Ich Eminencií kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov a Metropolitu Arseniosa, arcibiskupa Rakúska, osobného legáta Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.

Pozvanie a organizácia prvej návštevy Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov, v Slovenskej republike
01. 10. 2017 – 03. 10. 2017
Organizácia a príprava stretnutí s predstaviteľmi štátu, cirkví a akademickými autoritami.

XIV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2018
16. 09. 2018, Historická budova SND, Bratislava
Podujatie venované 25. výročiu vzniku samostatnej novodobej Slovenskej republiky.

Púť členov Rady NAPS a sýrskej mystičky Myrny Nazzour do Ríma
05. - 08. 10. 2018, Rím, Taliansko
Účasť na ďakovnej púti organizovanej Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove a spoluorganizácia prvého osobného stretnutia sýrskej mystičky Myrny Nazzour s pápežom Katolíckej cirkvi.