Inštitút NAPS - Pamätný list
Pamätný list

2010

Rímskokatolícky Zbor sv. Cecílie, Košice

Evanjelický Zbor Chorus Comenianus, Košice

Gréckokatolícky Zbor všetkých svätých, Užhorod, Ukrajina

Kantus Reformovaného kolégia, Debrecín, Maďarsko

Zbor Partium Kórus, Partium University, Oradea, Rumunsko

Pravoslávny zbor Metropolie Trimythountos, Idalion, Cyprus

pani Jana Orlická s kapelou


2009

Zbor sv. Cecílie, Košice
(prevzal pán Viliam Gurbaľ)

Spevokol Pútnik, Obišovce
(prevzala pani Júlia Ráczová)

Zbor sv. Efréma, Budapešť
(prevzal pán Tamás Bubnó)

Kvartet, Rimavská Sobota
(prevzal pá Tibor Lévay)

Zbor Kantus, Užhorod
(prevzal pán Emil Sokač)

pani Jana Orlická
jazzová speváčka


2008

a cappella vokálna skupina Close Harmony Friends
(prevzal pán František Vlasák)

Schola Cantorum Budapestiensis z Budapešti
(prevzal pán János Mezei)

Chorus Comenianus Evanjelického Gymnázia J. A. Komenského z Košíc
(prevzala pani Alena Csajková)

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc
(pravzala pani Lucia Lovašová)

Zbor Blaha Lujza Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty
(prevzala pani Zsófia Tóthová)

Chlapčenský spevácky zbor z Mukačeva
(prevzal pán Volodymyr Volontyr)

pán Ervín Schönhauser,
spevák židovských piesní z Bratislavy


2007

pán Peter Mikulášik,
rytier Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a z Malty

pán Peter Máriássy,
rytier zo cti Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a z Malty

Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety Rímskokatolíckej cirkvi z Košíc
(prevzal pán Viliam Gurbaľ)

Chorus Comenianus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Košíc
(prevzal pán Jozef Krištan)

Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa Gréckokatolíckej cirkvi z Prešova
(prevzala pani Valéria Hricovová)

Kvartet Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty
(prevzal pán Tibor Lévay)

Katedrálny zbor sv. kniežaťa Alexandra Nevského Pravoslávnej cirkvi z Prešova
(prevzala pani Anna Derevjaniková)

pán Ervín Schönhauser,
spevák židovských piesní

pán profesor Ján Vladimír Michalko,
organista


2006

pán Jaroslav Dvorský,
operný spevák

pán Viliam Gurbaľ,
v mene Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety Rímskokatolíckej cirkvi z Košíc

pani Alena Popovičová,
v mene zboru Chorus Comenianus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Košíc

pani Kinga Süllová,
v mene Speváckeho zboru FIRESZ z Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

pán Ladislav Sabolčák,
v mene zboru Chrysostomos Gréckokatolíckej cirkvi z Vranova nad Topľou

pán Jozef Dobiaš
v mene Klubu byzantskej kultúry sv. Cyrila a Metoda
Pravoslávnej cirkvi z Michaloviec

pán Ervín Schönhauser,
spevák Židovských piesní


2005

pán Robert Kaliňák,
poslanec a predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť, čestný člen OZ NAPS

pán Peter Chudík,
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak, SJ,
prešovský gréckokatolícky eparcha

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján,
michalovský pravoslávny eparcha

pán Ján Máriássy,
rytier zo cti Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a z Malty

pán Peter Máriássy,
rytier zo cti Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a z Malty

pán Mirko Kaliňák,
primátor mesta Medzilaborce

Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

Zbor sv. Romana Sladkopevca gréckokatolíckych bohoslovcov z Prešova

Pravoslávny cirkevný zbor pri chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

pedagogický kolektív Gymnázia v Medzilaborciach