Fotoalbumy

Prezentácia reprezentačnej knihy Slovenská koruna 1993-2008

Prezentácia reprezentačnej knihy Slovenská koruna 1993-2008 sa uskutočnila v bratislavskom Hoteli Bon Bon**** v stredu 3. decembra 2008 za účasti prvého prezidenta SR pána Michala Kováča s manželkou, veľvyslancov a diplomatov deviatich krajín a viacerých osobností spoločenského života.

Publikáciu do života prostredníctvom symbolického posypania knihy jednokorunovými mincami uviedla predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky pani Ivetta Macejková.

Uvedenie knihy bolo spojené s koncertom jedinečnej a cappella vokálnej skupiny Close Harmony Friends a s predajom kníh za dobrovoľnú cenu. Výťažok z predaja v hodnote 40 000 Sk bol použitý na financovanie charitatívnych aktivít Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku.

Príchod Jeho Excelencie pána Ognjana Garkova, veľvyslanca Bulharskej republiky na Slovensku a pána Petra Zsapku, predstaviteľa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Privítanie pána Petra Kršjaka, člena Dozornej rady Slovenského plynárenského priemyslu, a. s.
Podanie ruky s pánom Gáborom Bertom, tajomníkom z Veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku.
Prezentácie sa zúčastnil aj palestínsky veľvyslanec na Slovensku, Jeho Excelencia pán Hafez Fathi Al Nimer.
Príchod pána Daniela Duchoňa, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR.
Vzdanie úcty štátnej hymne Slovenskej republiky.
„Ďakujem Vám, že ste sa spoločne so mnou prišli rozlúčiť so slovenskou menou a privítať euro.“
Predsedníčka Ústavného súdu SR pani Ivetta Macejková vyjadrila radosť, že môže uviezť do života knihu, ktorej vydanie v období vstupu Slovenska do eurozóny považuje za jedinečný projekt.
Ocenenia NAPS Ďakovné listy za partnerskú podporu projektu prevzali: pán Slavomír Hatina, konateľ spoločnosti HB Demont, pán Ignác Pňaček, člen predstavenstva Enel – Slovenské elektrárne, a. s., pani Renáta Kiselicová, generálna riaditeľka spoločnosti CENTIRE, pán Martin Hollý, generálny riaditeľ Nafta, a. s. a pán Miloš Blanárik, riaditeľ marketingu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Predsedníčka Ústavného súdu SR pani Ivetta Macejková uviedla knihu do života jej symbolickým posypaním slovenskými jednokorunákmi.
Autor sa dáme poďakoval kyticou kvetov a ikonou sv. Cyrila a Metoda, ktorú z včelieho vosku a tymiánu vyrobil mních na Svätej hore Athos. Veď portréty apoštolov Slovanov sa nachádzajú na lícnej strane slovenskej päťdesiatkorunovej bankovky, ktorá bola do hotovostného peňažného obehu zaradená pred pätnástimi rokmi ako prvá.
Prezentáciu knihy svojím fantastickým umeleckým prejavom obohatili speváci a cappella vokálnej skupiny Close Harmony Friends.
Podpis knihy pre predsedníčku Ústavného súdu SR pani Ivettu Macejkovú a pre ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani Vieru Tomanovú.
Medzi prvými si knihu za dobrovoľnú cenu zakúpil aj prvý slovenský prezidentský pár, manželia Michal a Emília Kováčovi.
Venovanie pre maltézskeho rytiera, pána veľvyslanca Árpáda von Tarnóczy.
O knihu prejavil záujem aj čestný predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku, pán Pavol Traubner.
Autor pri dedikácii pre pána Bogdana Wrzochalski, radcu-vyslanca Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku.
Čestný člen Inštitútu NAPS pán Ján Mathes, ktorého podpis je na slovenských bankovkách, na prezentácii skutočne nemohol chýbať.
S ministerskými hovorcami, Michalom Stuškom a Vladimírom Gemelom.
Vojenský vzdušný pridelenc USA na Slovensku, podplukovník Lee Grassley a španielsky vojenský pridelenec plukovník Palomo Blanco počas rozhovoru s členom Rady NAPS Ivanom Solejom.
Doc. Marta Orviská z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici počas rozhovoru s pánom Timom Vlkom, šéfom Warhol Partners Gallery, s pánom Martinom Cubjakom, viceprezidentom NAPS a s autorom.
Zakladateľ módneho domu Marco Mirelli pán Marek Liso s manželkou Miriam, slečna Alexandra Vladulovičová a páni Milan Beňo a Slavomír Hatina, konatelia spoločnosti HB Demont, hlavného partnera projektu.
Na charitatívne aktivity Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku sa vyzbieralo 40 tisíc Sk.
Študent 3. ročníka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pri podpise knihy pre pani dekanku Máriu Uramovú a vedúcu Katedry financií a účtovníctva, pani Martu Orviskú.
Pani Viera Mrázová, bývalá sudkyňa prvého senátu Ústavného súdu SR počas rozhorovu s galeristom, akad. maliarom Andrejom Smolákom a slečna Silvia Discantiny.
Autorova gratulácia k včerajším narodeninám brata Ivana.