Fotoalbumy

Osobná audiencia udelená
Jeho Svätosťou pápežom Františkom
30. 4. 2014

„Vaša Svätosť, prijmite, prosím, mantiu (bordový plášť biskupov východných kresťanských cirkví, ktorý používajú gréckokatolícki i pravoslávni hierarchovia) so želaním, aby Vaše stretnutie s Ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. (duchovným vodcom pravoslávnej cirkvi na svete), prinieslo v závere mája v Jeruzaleme ovocie lásky pre posilnenie jednoty kresťanov na Zemi,“
Pápežovi Františkovi odovzdal Peter Solej aj výtlačok zo svojej piatej knihy, reprezentačnej publikácie Krása zakliata v kove, ktorá je venovaná pamiatke troch návštev, len pred pár dňami svätorečeného, pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Doteraz ju od autora prijali viaceré autority z domova i zo zahraničia. Medzi nimi všetci novodobí slovenskí prezidenti, jordánsky kráľ Abdullah II., nórsky kráľ Harald V., španielsky kráľ Juan Carlos I., americký prezident Barack Obama a v apríli 2010 vo Vatikáne aj pápež Benedikt XVI.
„Svätý Otec, prosiac o Vaše apoštolské požehnanie, dovoľujem si Vašej Svätosti odovzdať osobný list, obsahom ktorého sú informácie o výsledkoch doterajších deviatich rokov práce Inštitútu NAPS na poli ekumenického dialógu medzi Kresťanmi a Židmi.
Zakladateľ NAPS mal česť predstaviť Svätému Otcovi svoju manželku i rodičov.
Prijatie u Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov.
Prijatie u Jeho Eminencie kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Návšteva Vatikánskych záhrad spoločne s Jeho Vysokopreosvietenosťou vladykom Jánom Babjakom, arcibiskupom prešovským a metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.