Fotoalbumy

Osobná audiencia udelená
Jeho Svätosťou pápežom Benediktom XVI.
14. 4. 2010

Svätý Otec pri listovaní knihy "Krása zakliata v kove".
Pápež Benedikt XVI. pri preberaní sady piatich strieborných medailí s motívom Narodenia Krista v Betleheme, ktoré vyrazila Mincovňa Kremnica. Zakladateľ NAPS informoval Svätého Otca, že rovnaké medaily mal česť osobne venovať aj Jeho Svätosti Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. Konštantinopolskému, duchovnému lídrovi Pravoslávnej cirkvi na celom svete.
Jeho Svätosť pri preberaní oficiálneho listu, ktorým ho Zakladateľ Inštitútu NAPS, Peter Solej žiada o udelenie apoštolského požehnania pre NAPS Medzinárodné ekumenické koncerty.
Na vrchu Vatikánskych záhrad sa nachádza heliport, kam pristáva helikoptéra Svätého Otca.
Modlitba v kaplnke Etiópskeho kolégia.
Vo Vatikánskych záhradách sa nachádza aj časť z Berlínskeho múru.