Inštitút NAPS - Ženy, ktoré rozhodujú 2
Ženy, ktoré rozhodujú

ŽENY, KTORÉ ROZHODUJÚ II.

V piatok 9. novembra 2012 sa uskutočnil už druhý medzinárodný okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti, ktorý na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizoval Inštitút NAPS v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Banskobystrickým samosprávnym krajom.
Pozvanie za hlavné debatérky konferencie prijali:

Jej Excelencia pani Katalin Szili,
predsedníčka Národného zhromaždenia
Maďarskej republiky 2002 – 2009,

pani Jana Laššáková
podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky,

Jej Excelencia pani Daphne Bergsma
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Jej Veličenstva holandskej kráľovnej Beatrix na Slovensku,

pani Katarína Neveďalová
najmladšia poslankyňa Európskeho parlamentu zo Strednej Európy.
Po úvodnom príhovore rektorky UMB prof. Beaty Kosovej, ktorá prejavila radosť nad tým, že sa aj druhý ročník tohto podujatia koná na pôde univerzity pod Urpínom, sa slova ujal zakladateľ NAPS Peter Solej, ktorý prítomných 170 účastníkov konferencie informoval o tom, že NAPS považuje problematiku postavenia žien v spoločnosti za jednu z najaktuálnejších spoločenských tém. Aj preto sa spoločne s aktivitami v oblasti vzdelávania, kultúry a prehlbovania dialógu medzi národmi a náboženstvami stala jednou z nosných oblastí činnosti NAPS.
Prvou časťou okrúhleho stola dominovali vystúpenia štyroch hlavných debatérok. Jej Excelencia pani Katalin Szili, ktorá je vo vrcholovej politike už 20 rokov, predniesla vo svojom príspevku zaujímavé názory na postavenie žien v spoločnosti opierajúc sa o viaceré reálie v Maďarsku, osobitne v jeho národnom parlamente. Veľmi zaujímavé štatistické údaje o zastúpení žien v slovenskom zákonodarnom zbore i v našej vláde boli okrem iného obsahom vystúpenia podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej. S postavením žien v Holandsku a možnými odporúčaniami pre širšie zastúpenie žien v riadiacich pozíciách vo svete vystúpila Jej Excelencia pani Daphne Bergsma, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Jej Veličenstva holandskej kráľovnej Beatrix v SR. Najmladšia poslankyňa Európskeho parlamentu, Katarína Neveďalová, priblížila prítomným 170 účastníkom konferencie aktuálne dianie Európskeho parlamentu v oblasti danej agendy, ktoré doplnila o vlastné postrehy a odporúčania.

V diskusii sa prítomní zaoberali najmä problematikou rodovej rovnosti, ale aj v aktuálnom čase toľko diskutovanou témou zavedenia kvót v organizáciách a firmách. Veľmi aktívne sa debata sústredila na to, či je potrebná takzvaná pozitívna diskriminácia. Príspevky rečníkov boli aj pre, aj proti, takže jednoznačné odpovede diskusia nedala. Možno ale povedať, že prítomní diskutujúci sa stretli kdesi na polceste.
Podujatia Ženy, ktoré rozhodujú II. sa popri akademických funkcionároch nielen z UMB zúčastnili aj predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy, ako aj viacerí diplomati: brazílska veľvyslankyňa Susan Kleebank, rumunský veľvyslanec Florin Vodita i diplomati z Veľvyslanectiev Ruskej federácie či Švajčiarskej konfederácie. Podujatie moderovala známa slovenská moderátorka pani Jarmila Lajčáková Hargašová.
V závere stretnutia odovzdala rektorka UMB prof. Beata Kosová štyrom hlavným debatérkam pamätné listy univerzity. Ďakovné listy NAPS si dámy prevzali počas slávnostnej večere, ktorú v predvečer konania okrúhleho stola podával zakladateľ NAPS Peter Solej na ich počesť.
Úplný záver podujatia patril recepcii, ktorú v priestoroch UMB podával predseda Banskobystrického samosprávneho kraja pán Vladimír Maňka. Župan následne prijal hlavné debatérky a organizátorov podujatia aj na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja.
Partnermi podujatia sa stali:

spoločnosť Marco Mirelli,

akciová spoločnosť OTP Banka Slovensko,

Hotel Kaskády.