Inštitút NAPS - Ženy, ktoré rozhodujú
Ženy, ktoré rozhodujú

ŽENY, KTORÉ ROZHODUJÚ
okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti

Akademickú pôdu banskobystrickej Univerzity Mateja Bela naplnila v utorok 26. februára 2008 atmosféra rozhodnosti, húževnatosti a úspešnosti viacerých žien, ktoré rozhodujú, aby spoločne s diplomatmi, biskupmi, akademikmi i študentmi diskutovali o postavení žien v dnešnej spoločnosti.
Okrúhly stôl na veľmi aktuálnu tému pripravilo Občianske združenie NAPS v spolupráci s rektorátom UMB a s odbornou garanciou Slovensko-českého ženského fondu.


Podnetnej debaty, ktorú moderovala pani Andrea Vadkerti, členka správnej rady Slovensko českého ženského fondu sa zúčastnili:

pani Ivetta Macejková,
predsedníčka Ústavného súdu SR,

Jej cisársko-kráľovská Výsosť
arcivojvodkyňa Christiana von Habsburg-Lothringen,
členka Pápežskej rady pre novorodencov v Ríme,

pani Elena Kohútiková,
bankárka, bývala viceguvernérka Národnej banky Slovenska,

Jej Magnificencia pani Beata Kosová,
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Po úvodnom prednese informácii o aktuálnom stave postavenia žien na Slovensku z úst pani Viery Klementovej, riaditeľky Slovensko-českého ženského fondu, sa slova postupne zmocnili všetky hlavné diskutérky, ktoré vyjadrili svoj názor na túto problematiku a zároveň v krátkosti zaspomínali na významnejšie kroky svojej cesty za úspechom.

Pani predsedníčka Macejková, ktorá od 90-tych rokov pôsobí v oblasti súdnictva na Slovensku, prešla postami na okresnom, krajskom i najvyššom súde a stala sa prvou ženou predsedníčkou ústavného súdu v našej krajine.
Táto žena, ktorá je štvrtým človekom republiky je zvyknutá pracovať v mužskom prostredí, a tvrdí, že sa jej s nimi pracuje veľmi dobre.

Arcivojvodkyňa Christiana, matka troch detí a stará mama deviatich vnúčat vidí zmysel svojho života primárne v rodine. Pôvodným povolaním je zdravotná sestra. Po sobáši s arcivojvodom Michaelom však zanechala oficiálny pracovný život a jej najdôležitejšou úlohou sa stalo vychovávať a vzdelávať potomkov tak, aby sa z nich stali nezávislí a dobrí Kresťania.
Bankárka Elena Kohútiková, slovenská eurolady, ktorá šesť rokov pôsobila ako prvá žena viceguvernérka slovenskej centrálnej banky, sa rovnako ako ostatné diskutujúce dámy zhodla na význame rodiny a nenahraditeľného postavenia ženy v nej. Veľmi príjemným spôsobom sa s účastníkmi konferencie podelila o útržky zo svojom curriculum vitae a zamýšľala sa nad optimálnym číslom, percentom, ktoré by vyjadrilo ten správny, adekvátny pomer žien a mužov na rozhodovacích postoch.
Profesorka Beata Kosová, druhá profesorka pedagogiky na Slovensku a prvá žena rektorka univerzity v našej krajine si taktiež prešla rôznymi akademickými pozíciami, kým ju inaugurovali do čela univerzity po tom, čo vo voľbách zvíťazila nad tromi mužmi. Rektorka Kosová od študentských čias pracovala v rôznych mládežníckych organizáciách a baví ju práca s ľuďmi. Je veľmi šťastná, že si pri hľadaní manžela, citujeme „dobre vybrala“ a takéto šťastie v živote praje aj všetkým svojím študentom.
Počas podnetnej, vyše hodinovej diskusie, sa aktéri stretnutia nevyhli ani téme interrupcií, ktorá bola živo diskutovaná.

Pani rektorka Kosová prítomných informovala, že je to prvýkrát v histórii univerzity, keď táto robí spoločenské podujatie v spoluorganizácii so študentom a jeho občianskym združením. Beata Kosová a Peter Solej sa však zhodli na dobrej spolupráci a vyslovili vieru, že aj predmetné podujatie bude ohnivkom v reťaze informácií o postavení žien a spoločne sa podarí naplniť ideu podujatia, ktorou bolo informáciami o práci, kariére a skúsenostiach viacerých významných žien a ich diskusiou so študentmi prispieť k rozšíreniu poznatkov o rodovej rovnosti a postavení žien v dnešnej spoločnosti.
Peter Solej poďakoval pani rektorke za dôveru, ubezpečil ju o odhodlaní Rady NAPS pokračovať v kvalitnej činnosti, na základe ktorej bude NAPS aj v budúcnosti hodný takej pocty, ako napríklad spolupracovať pri svojich aktivitách s univerzitou.
Okrúhleho stola o postavení žien sa zúčastnili taktiež Ich Excelencie mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Ukrajiny a Maďarskej republiky na Slovensku pani Inna Ohnivets a pán Antal Heizer, diplomati Poľskej republiky i Ruskej federácie, arcivojvodský pár von Habsburg-Lothringen, rímskokatolícky banskobystrický biskup Rudolf Baláž, evanjelický biskup Milan Krivda, pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska Ján, viacerí poprední akademickí funkcionári, predstavitelia štátnej správy i regionálnej samosprávy, maltézski rytieri a vyše 200 študentov.
Finančnými partnermi podujatia Ženy, ktoré rozhodujú boli:

OTP Banka Slovensko, a. s.

CENTIRE, s. r. o., Bratislava

pán Ivan Saktor, primátor mesta Banská Bystrica


V úvode recepcie konanej pri príležitosti okrúhleho stola odovzdal prezident NAPS osem Ocenení NAPS Ďakovných listov a potom stretnutie pokračovalo v duchu príjemných, neformálnych rozhovor.
Manželia Habsburgovci sa podvečer zúčastnili v Banskej Bystrici mládežníckej bohoslužby a večere, ktorú podával banskobystrický rímskokatolícky biskup Jeho Excelencia Monsignor Rudolf Baláž.
Poďakovanie rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Jej Magnificencie pani Beaty Kosovej.