Fotoalbumy
ŽENY, KTORÉ ROZHODUJÚ II.
okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti

Fotoalbum z podujatia

Bývalá predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarskej republiky Katalin Szili sa v úvode slávnostnej večere zoznámila s úradujúcou podpredsedníčkou Národnej rady SR Janou Laššákovou.
Chvíle pri aperitíve si rozhovorom v priateľskom duchu s salóne Ambassador Hotela Kaskády vychutnali prichádzajúci pozvaní hostia (zľava): podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Topoľský, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Beata Kosová, prorektor UMB prof. Igor Kosír, poradca podpredsedníčky NR SR Miroslav Čellár, manželka veľvyslanca Maďarska na Slovensku Ágota Hetey, zakladateľ NAPS Peter Solej, bývalá predsedníčka maďarského parlamentu Katalin Szili spoločne so svojim poradcom György Kerényi.
Zakladateľ NAPS Peter Solej poďakoval prítomným za prijatie pozvania k slávnostnej večeri a počas prípitku informoval hostí aj o obsahu zostaveného menu. Veľvyslankyňu holandskej kráľovnej Daphne Bergsma (prvá sprava) potešilo, že si pozývateľ výberom dezertu – holandskej čokolády s jahodami – týmto symbolickým gestom uctil hosťa z krajiny tulipánov.
V závere slávnostnej večere podávanej zakladateľom NAPS na počesť hlavných debatérok druhého ročníka medzinárodnej konferencie Ženy, ktoré rozhodujú II. prevzali dámy Ďakovné listy Inštitútu NAPS.
Druhý ročník okrúhleho stola o postavení žien zorganizoval NAPS spoločne s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Banskobystrickým samosprávnym krajom opäť v Aule Rotunde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Univerzitný spevácky zbor UMB zaintonoval v úvode podujatia hymnu Európskej únie.
Podujatie moderovala známa slovenská moderátorka, pani Jarmila Lajčáková Hargašová.
Jej Excelencia pani Katalin Szili, predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarskej republiky 2002-2009, ktorá je vo vrcholovej politike už 20 rokov, predniesla vo svojom príspevku zaujímavé názory na postavenie žien v spoločnosti opierajúc sa o viaceré reálie v Maďarsku, osobitne v jeho národnom parlamente.
Veľmi zaujímavé štatistické údaje o zastúpení žien v slovenskom zákonodarnom zbore i v našej vláde boli okrem iného obsahom vystúpenia podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej.
S postavením žien v Holandsku a možnými odporúčaniami pre širšie zastúpenie žien v riadiacich pozíciách vo svete vystúpila Jej Excelencia pani Daphne Bergsma, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Jej Veličenstva holandskej kráľovnej Beatrix v SR.
Najmladšia poslankyňa Európskeho parlamentu, Katarína Neveďalová, priblížila prítomným 170 účastníkom konferencie aktuálne dianie Európskeho parlamentu v oblasti danej agendy, ktoré doplnila o vlastné postrehy a odporúčania.
Rektorka UMB prof. Beata Kosová vyjadrila vo svojom príhovore radosť, že sa na pôde univerzity pod Urpínom opäť stretli viaceré dámy, ktorých životný príbeh a dielo môže byť príkladom či inšpiráciou pre ostatných, osobitne mladých ľudí.
Zakladateľ NAPS Peter Solej oboznámil prítomných, že problematiku postavenia žien pokladá NAPS za jednu z veľmi aktuálnych a spoločnosťou diskutovaných tém. Položartom dodal, že aj preto organizuje inštitút, vo vedení ktorého je päť mužov, konferenciu o ženách.
Coffee break. Pred tým, ako vystúpila Jej Excelencia pani Susan Kleebank v rámci diskusie so svojím podnetným príspevkom, sa veľvyslankyňa Brazílskej federatívnej republiky porozprávala aj s jednou z hlavných debatérok konferencie, holandskou veľvyslankyňou Daphne Bergsma.
Rektorka UMB prof. Beata Kosová odovzdala v závere diskusie všetkým štyrom hlavným debatérkam Pamätné listy UMB. Ako Jej Magnificencia podčiarkla, konferencia sa konala len pár dní po oficiálnych oslavách 20. výročia od založenia Univerzity Mateja Bela.
Rozhovor predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku so zakladateľom NAPS Petrom Solejom v úvode recepcie podávanej pánom predsedom.
Medzinárodného podujatia sa zúčastnil aj rumunský veľvyslanec, J. E. pán Florin Vodita.
Župan Vladimír Maňka sa pozdravil aj s pani Natalijou Marejeva, 1. tajomníčkou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave a s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, pani Oľgou Laukovou.
Účastníkom a spoluorganizátorom medzinárodného podujatia Ženy, ktoré rozhodujú II. udelil prijatie aj pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka. Na úrade BBSK ho sprevádzali aj podpredseda Ladislav Topoľský, riaditeľ Úradu BBSK Štefan Šulek a vedúci odboru komunikácie a protokolu BBSK Peter Hajnala.