Inštitút NAPS - Ženy, ktoré rozhodujú_fotoalbum
Fotoalbumy
ŽENY, KTORÉ ROZHODUJÚ
okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti

Fotoalbum z podujatia

Podujatie Ženy, ktoré rozhodujú sa uskutočnilo v utorok 26. februára 2008 v priestoroch auly Rotundy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Spoločné zvítanie Jej Excelencie pani Inny Ohnivets, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny v SR a Jeho cisársko-kráľovskej Výsosti arcivojvodu Michaela von Habsburg-Lothringen. V pozadí pán Lájos Váradi, vyslanec Maďarskej republiky v SR a Jeho Excelencia pán Antal Heizer, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky v SR.
Peter Solej počas predstavovania arcivojvodu Michaela Jeho Excelencii Monsignorovi Rudolfovi Balážovi, banskobystrickému rímskokatolíckemu diecéznemu biskupovi.
Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján, pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska spoločne s dôstojným pánom Milanom Krivdom, biskupom Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. očakávali začiatok podujatia v príjemnej atmosfére.
Usadenie významných dám v úvode podujatia.
Okrúhly stôl o postavení žien otvorila moderátorka podujatia pani Andrea Vadkerti, členka Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu.
Oficiálne privítanie Jej cisársko-kráľovskej Výsosti arcivojvodkyne Christiany von Habsburg-Lothringen, členky Pápežskej rady pre novorodencov v Ríme na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela.
Podujatie otvorili v mene organizátorov Jej Magnificencia pani Beata Kosová, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pán Peter Solej, prezident NAPS.
260-miestna aula bola skutočne preplnená.
Slovensko-český ženský fond, odborný garant podujatia bol reprezentovaný pani riaditeľkou Vierou Klementovou a členkou Správnej rady pani Andreou Vadkerti.
Napriek tomu, že pani Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky predniesla svoj príhovor ako prvá, pozorne si vypočula všetky ďalšie vystúpenia aj príspevky.
Arcivojvodkyňa Christiana von Habsburg-Lothringen kládla dôraz svojej reči na poslanie ženy v rámci rodiny.
Do tretice všetko dobré! V poradí treťou ženou, ktorá rozhoduje, bola pani Elena Kohútiková, významná žena slovenského bankovníctva, bývalá - prvá viceguvernérka Národnej banky Slovenska.
Profesorka Beata Kosová, prvá žena na poste rektorky univerzity na Slovensku, určite nie je odmeraným pedagógom.
Počas diskusie odzneli viaceré názory i otázky. O slovo požiadal aj pán Árpád von Tarnóczy, rytier zo cti Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, bývalý slovenský veľvyslanec.
Organizátori sa v závere podujatia poďakovali dámam kvetom i malým darčekom.
V úvode recepcie odovzdal Peter Solej hlavným aktérkam diskusie a sponzorom Ocenenia NAPS Ďakovné listy.
Poďakovania si prevzali aj predstavitelia sponzorov: pani Zita Zemková, zástupkyňa generálnaho riaditeľa akciovej spoločnosti OTP Banka Slovensko a pani Renáta Kiselicová, generálna riaditeľa spoločnosti CENTIRE Bratislava.
Počas recepcie konanej pri príležitosti tohto podujatia zotrvávali prítomní v skutočne nenútenej atmosfére.