Inštitút NAPS - Ženy-sochárky
Ženy-sochárky

Medzinárodné sochárske sympózium žien z krajín V4 a Ukrajiny

Po úspešnej konferencii o postavení žien v spoločnosti, ktorú zorganizovalo Občianske združenie NAPS vo februári tohto roka s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pod názvom Ženy, ktoré rozhodujú, prichádza NAPS s ďalším podujatím, v ktorom hlavnú úlohu zohrávajú ženy a ich schopnosti.
Združenie v spolupráci s Warhol Partners Gallery, členom Spoločnosti Andyho Warhola pripravilo pri príležitosti nedožitých 80. narodenín zakladateľa pop-artu Andyho Warhola Medzinárodné sochárske sympózium žien z krajín V 4 a Ukrajiny, ktoré sa v medzilaboreckom Múzeu moderného umenia Andyho Warhola konalo na prelome augusta a septembra 2008.
Podujatie vyznamenala svojou záštitou predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, pani Ivetta Macejková, ktorá je prvou ženou na poste prímasa ústavného súdu našej krajiny.
Sympózium vyvrcholilo vernisážou, ktorá sa konala v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vo štvrtok 4. septembra 2008 za účasti vyše 80 hostí. „Múdra a krásna žena je požehnaním pre muža. My sme sa dnes spoločne stretli, aby sme obdivovali umeleckú múdrosť 12 žien z piatich krajín, ktorá sa pretavila do podoby vyše 20 sôch prezentujúcich krásu umenia. Úprimne si vážim a veľmi sa teším, že významná žena, v ktorej sa snúbi múdrosť i krása, pani predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, prevzala záštitu nad našim sympóziom a týmto gestom ocenila prezentované diela i myšlienku podujatia,“ uviedol prezident NAPS Peter Solej vo svojom príhovore v úvode podujatia.
Zároveň privítal najvzácnejších hostí vernisáže: pána Bogdana Wrzochalski, radcu-vyslanca a chargé d´affaires a. i. Poľskej republiky na Slovensku, pána Jánosa Szerencsésa, generálneho konzula Maďarskej republiky v Košiciach, pána Ota Saba, riaditeľa Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Košiciach, vysokopreosvieteného vladyku Jána, pravoslávneho arcibiskupa prešovského a Slovenska, prof. Reného Matloviča, rektora Prešovskej univerzity, prof. Juraja Sinaya, prorektora Technickej univerzity v Košiciach ako aj starostov obcí okresu Medzilaborce.
Po tom, ako prítomných na pôde medzilaboreckého múzea Andyho Warhola privítala jeho riaditeľka, pani Valika Maďarová, sa slova ujal pán Jozef Skybjak, hovorca Ústavného súdu SR a hosťom pretlmočil pozdravné slová pani predsedníčky Ivetty Macejkovej spoločne s ospravedlnením jej neúčasti na vernisáži.
Keďže sa pani Ivetta Macejková do poslednej chvíle chystala podujatie otvoriť a zabránili jej v tom až vážne štátnické povinnosti, spoločne s pozdravmi zaslala všetkým autorkám vystavovaných diel osobné dary - sklenené plakety s motívom Ústavy Slovenskej republiky. Tie boli v závere podujatia odovzdané prítomným sochárkam.
Pred tým, ako si zúčastnení hostia prezreli vystavované diela sa slova ujal pán Martin Cubjak, viceprezident NAPS a kurátom Warhol Partners Gallery. „Zámerom projektu bolo vytvoriť komparatívny priestor pre variabilitu kreatívnych prístupov k sochárskej umeleckej tvorbe žien – umelkýň z krajín V4 aj Ukrajiny a prezentovať ich finálnu tvorbu prostredníctvom výstavy v jedinom európskom múzeu kráľa pop-artu, Andyho Warhola, v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach,“ povedal v úvode svojej prednášky o postavení žien v umení. Zároveň v kontexte sympózia dodal, že jeho cieľom bolo reagovať na aktuálne prístupy v sochárskej tvorbe, jej možnú kreáciu cez nové technologické možnosti a prostredníctvom súčasných výtvarných výrazových prostriedkov a rôznorodých postupov sochárok, prezentovať nové alternatívy sochárskej tvorby ako aj samotnej výstavnej inštalácie.
Medzi vystavovanými dielami mohli návštevníci vernisáže ako prví vidieť klasické sochy s témou portrétov, insitnú sochu v podobe drevorezby s Kristom, svetelné objekty s rôznym metaforickým významom a tiež inštalácie zo 100-ročného dreva, na ktorom je umiestnená maľba na skle. Medzi exponátmi sa nachádzajú aj drobné inštalácie z prírodného materiálu ako gaštan či tŕnie. Medzi dvadsiatimi sochami sú zastúpené aj viaceré, ktoré sú vytvorené kombinovanými technikami, napríklad pavúk, ktorý vznikol kombináciou leptu, drôtu a prírodných materiálov. Organizátori prítomných informovali, že mienia z projektu vytvoriť putovné výstavy.
Po úspešnej vernisáži diel vytvorených počas sochárskeho sympózia a prehliadke diel Andyho Warhola, kráľa pop-artu, pokračovalo sympózium recepciou, v úvode ktorej požehnal jedlo Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján, pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska.

Finančnú záštitu nad podujatím prevzali:

Slovak Art Gallery,
Warhol Partners Gallery, Member of the Andy Warhol Society
Bratislavská teplárenská, a. s.
a partneri Občianskeho združenia NAPS v roku 2008.