Fotoalbumy

Medzinárodné sochárske sympózium žien z krajín V4 a Ukrajiny

Privítanie pán Ota Saba, riaditeľa Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Košiciach.
Generálny konzul Maďarskej republiky v Košiciach, pán János Szerencsés, sa pri príchode pozdravil s Petrom Solejom aj Martinom Cubjakom.
Priateľské zvítanie s prorektorom Technickej univerzity v Košiciach, Jeho Magnificenciou pánom Jurajom Sinayom.
Peter Solej a Martin Cubjak: „Ideme na to!“
Viceprezident NAPS Martin Cubjak odprevádza Jeho Magnificenciu pán Reného Matloviča, rektora Prešovskej univerzity
Prezident NAPS Peter Solej počas príhovoru v úvode vernisáže.
Pozdrav pani Valiky Maďarovej, riaditeľky Múzea moderného umenia Andyho Warhola.
Pán Jozef Skybjak, hovorca Ústavného súdu SR, počas tlmočenia pozdravov pani Ivetty Macejkovej, predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Martin Cubjak, kurátor Warhol Partners Gallery počas svojej prednášky o postavení žien v umení.
Michal Bycko, zakladateľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola počas rozhovoru s pánom Timom Vlkom, šéfom Slovak Art Gallery.
O sochárky sa zaujímali aj slovenské médiá.
Prezident NAPS Peter Solej a generálny konzul Maďarskej republiky v Košiciach pán János Szerencsés sa počas vernisáže rozprávali aj o prípravách IV. NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov 2008, nad ktorým spoločnú záštitu prevzali predsedovia národných parlamentov Maďarska a Slovenska, Ich Excelencie pani Katalin Szili a pán Pavol Paška.
Medzi vystavovanými dielami nie sú len klasické sochy s portrétmi osôb...
Pán Bogdan Wrzochalski, radca - vyslanec a chargé d´affaires Poľskej republiky na Slovensku bol vo Warholovom múzeu prvý krát.
Sklenené plakety Ústavy SR – dar predsedníčky Ústavného súdu SR pani Ivetty Macejkovej vystavujúcim umelkyniam z krajín V4 a Ukrajiny.
Návštevu Múzea moderného umenia Andyho Warhola sme ukončili prehliadkou diel zakladateľa pop-artu.
V úvode recepcie udelil svoje požehnanie Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján, pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska.