Vernisáž výstavy „Stretli sa kvôli Bohu“

image

Výstava dokumentuje významné momenty z 15 medzinárodných ekumenických koncertov Inštitútu NAPS.

V utorok 10. mája 2022 sa v rekonštruovanej šaštínskej synagóge, národnej kultúrnej pamiatke, uskutočnila vernisáž fotografií, ktoré predstavujú zahraničné i domáce osobnosti náboženského a civilného života. Vystavené portréty, ktoré zhotovili najmä Oles Cheresko a Viktor Ďuraš, zachytávajú predovšetkým predstaviteľov piatich najväčších kresťanských cirkví u nás – rímskokatolíckej, evanjelickej augsburského vyznania, gréckokatolíckej, reformovanej i pravoslávnej, ako aj židovskej náboženskej obce. Zobrazené osobnosti pochádzajú nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Izraela, Maďarska, Rakúska, Spojených štátov amerických, Sýrie, Ukrajiny či Vatikánu.

Na vernisáži vystúpili s pozdravným slovom viaceré osobnosti. „Prvý slovenský eurokomisár, Ján Figeľ, zdôraznil význam náboženstva v celosvetovom priestore. Čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, prof. Pavel Traubner, upozornil v kontexte holokaustu na hroziace zlo nenávisti a intolerancie aj v dnešnom svete a vyjadril radosť, že môže podporovať ekumenické snaženia Inštitútu NAPS už od jeho založenia v roku 2004. Aktuálnosť a význam ekumenických aktivít NAPS zdôraznil i biskupský vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, kňaz Peter Nižník,“ povedal pre médiá zakladateľ a riaditeľ Inštitútu NAPS, Peter Solej (35).

„Veľmi si vážime, že sme mohli túto výstavu, ktorá je prvým ekumenickým podujatím v historickej šaštínskej synagóge, zorganizovať spoločne s miestnymi aktivistami a finančnou podporou Národnej banky Slovenska. Ďakujem diplomatovi a fotografovi Pavlovi Demešovi, že prijal kurátorstvo nad touto výstavou a pani Alenke Heribanovej za moderovanie celého podujatia.,“ doplnil Solej. Zakladateľ NAPS s manželkou Lenkou prejavili vďaku kurátorovi a moderátorke počas podujatia aj venovaním pápežských ružencov, ktoré im osobne daroval Svätý Otec František počas jedného z ich šiestich doterajších osobných stretnutí.

Vernisáž fotografií, na ktorej zazneli kresťanské i židovské spevy v podaní multižánrovej speváčky Jany Orlickej v hebrejskom, arabskom i aramejskom jazyku, vyvrcholila pietnou spomienkou na obete práve prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine. Kým všetci prítomní zapaľovali obetné sviece, šaštínskou synagógou znela ukrajinská náboženská pieseň „Cez pole Ukrajiny išla Božia Matka“ v podaní talentovaného ukrajinského tenoristu Vasyla Alekseieva. Vernisáže sa zúčastnili aj členky Medzinárodného ženského klubu, medzi ktorými boli manželky viacerých veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image