2. októbra 2017

Kardinál Kurt Koch udelil počas návštevy SR osobitnú audienciu členom Rady Inštitútu NAPS

image

V pondelok 2. októbra 2017 udelil členom Rady Inštitútu NAPS osobné prijatie kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov. Polhodinové stretnutie, ktoré sa konalo v Bratislave vrámci historicky prvej návštevy kardinála Kurta Kocha sa nieslo v duchu pokojného a srdečného rozhovoru o plánoch slovenského inštitútu.

„Aj túto vzácnu príležitosť sme využili na to, aby sme Jeho Eminencii poďakovali za to, že pán kardinál bol ochotný prijať naše pozvanie na návštevu Slovenska,“ povedal po skončení stretnutia zakladateľ NAPS Peter Solej.

Predstavitelia NAPS informovali najbližšieho spolupracovníka pápeža v oblasti ekumenizmu aj o ďalších aktivitách inštitútu a následne sa zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania zlatej medaily Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bola Jeho Eminencii udelená za významnú publikačnú činnosť v oblasti katolíckej teológie, ako aj za významný osobný vklad k rozvoju ekumenického dialógu.

image

Archív správ