Partner

Inštitút NAPS sa stal historicky prvým partnerom medzinárodného centra dialógu v Bejrúte

Bejrút – Trojdňová návšteva členov Rady Inštitútu NAPS v auguste 2012 v hlavnom meste Libanonskej republiky vyvrcholila podpisom zmluvy, na základe ktorej sa slovenský Inštitút NAPS stal historicky prvým partnerom Al Liqa´a – medzinárodného centra dialógu v Bejrúte.

image

„Naše partnerstvo s jedinečným arabským centrom, ktoré ustanovil a vybudoval gréckokatolícky melchitský patriarcha Gregor III. za pomoci ománskeho sultána, je založené na spoločnom záujme prehlbovania vzájomnej úcty, tolerancie a priateľstva medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií a snahe o podporu základných ľudských práv a myšlienok spolupatričnosti, ako aj na záujme medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry a ekumenizmu.,“ uviedol Peter Solej pre médiá po podpise zmluvy.

Patriarcha Gregor III., najvyšší predstaviteľ jedinej patriarchálnej gréckokatolíckej cirkvi na celom svete, ktorej jurisdikcia siaha na územie celého Blízkeho Východu, prijal členov NAPS v Bejrúte aj na osobitnej audiencii. Hlavnou témou stretnutia bolo prehlbovanie možností spolupráce pri zachovávaní a upevňovaní kresťanských hodnôt v spoločnosti, osobitne na území Blízkeho Východu, ako aj o prebiehajúca arabská jar, ktorá si, nanešťastie, vyžaduje stále viac obetí a tragickejšiu daň.

Patriarcha Gregor III. sa v roku 2010 osobne zúčastnil šiesteho ročníka medzinárodného ekumenického koncertu NAPS, ktorý je popri ďalšej činnosti organizácie v oblasti kultúry, vzdelávania či postavenia žien v spoločnosti, najväčšou aktivitou inštitútu.

image

Medzinárodné centrum dialógu Al Liqa´a je jedným z hlavných medzinárodných pastoračných projektov Jeho Blaženosti. Úlohou centra je budovať mosty v rozdelenom svete, podporovať jednotu Kresťanov a kresťanské hodnoty v spoločnosti, ako aj študovať vplyv arabských Kresťanov vo vzdelávaní a v spoločnosti. Al Liqa´a zároveň vytvára a podporuje akademické programy v oblasti kresťansko – moslimského dialógu, medzinárodného dialógu náboženstiev, ako aj vzťahov medzi Kresťanmi Západu a Arabmi Východu, osobitne moslimského. Medzinárodné centrum dialógu v Bejrúte sa zároveň snaží napomáhať k riešeniu konfliktov v rozdelenom svete a podporuje účasť mladých ľudí pri napĺňaní cieľov organizácie.